Får produsere like mye laks som før

Uforandret: Det blir i alle fall ikke foreløpig ikke noen endring i den maksimale grensen for hvor mye laks Cermaq får produsere i Horsvågen ved Skutvik.

Uforandret: Det blir i alle fall ikke foreløpig ikke noen endring i den maksimale grensen for hvor mye laks Cermaq får produsere i Horsvågen ved Skutvik. Foto:

Cermaq Norway AS får opprettholde dagens produksjon i Horsvågen ved Skutvik i alle fall ut 2021.

DEL

Det har Fylkesmannen i Nordland bestemt.

Fylkesmannen sendte i begynnelsen av april ut varsel om nedjustering av maksimal tillatt biomasse.

Nå foreligger den endelige avgjørelsen. Fylkesmannen har kommet fram til at det kan opprettholdes en maksimal tillatt biomasse på 2340 tonn matfisk av laks, ørret og sjøørret ved lokalitet Horsvågen ved at det gis en midlertidig tillatelse fram til utgangen av 2021.

I løpet av denne perioden kan virksomheten gjennom to produksjonssykluser vise om lokalitetens bæreevne tilsier at det med et nytt driftsopplegg fortsatt kan tillates en maksimal tillatt biomasse på 2340 tonn, framgår det av tillatelsen fra Fylkesmannen.

Bakgrunnen for at denne saken kom opp er at Fylkesmannen har vurdert en søknad om arealendring i Horsvågen. Fylkesmannen har i den forbindelse gjennomført en helhetlig vurdering av dagens utslippstillatelse, miljøundersøkelsene som er gjennomført på lokaliteten, samt lokalitetens bæreevne. På bakgrunn av dette varslet Fylkesmannen om at det vurderes vurderer nedjustering av den maksimale tillatte biomassen/laks fra 2.340 til 1.560 tonn.

Artikkeltags