Lageret av boliger tømmes i Bodø

Men ikke i Tromsø.