Prisene på ladestasjonene varierer enormt.

ntallet elbiler øker raskt i Norge. Drøyt 40 prosent av alle nyregistrerte personbiler her i landet i fjor var rene elbiler, og alt tyder på at elbilsalget fortsatt vil øke.

De høye salgstallene har ført til at rundt 10 prosent av hele den norske personbilparken nå er elbiler, en andel som ble nådd på rekordtid.

Det meste av elbilladingen skjer med hjemmelader. Dette gir svært rimelig «tankfylling», og er en av flere viktige økonomiske fordeler med å velge en slik biltype.

Men må du lade utenfor hjemmets fire vegger, blir det en ganske annen sak. Høye priser og kamp om plassene er viktige stikkord.

Dessverre har ikke utbyggingen av ladestasjoner gått i samme høye tempo som salgsøkningen for nye elbiler, og det er sterkt behov for en kraftig opptrapping på dette området.

Mange opplever allerede til dels lange ladekøer på populære, sentrale ladestasjoner, med kjedelig og tidkrevende venting før man slipper til.

Tesla er rekordbillig

På ladestasjonene er det dessuten fortsatt vanlig at det betales etter en todelt modell, med en viss sum pr. minutt i tillegg til en sum pr. kilowattime (kWt).

Med minuttbetaling håper man å redusere ladekøene mest mulig, fordi lading utover cirka 80 prosent av batterikapasiteten tar veldig lang tid – og dermed blir uforholdsmessig dyr.

I dag er det bare to aktører som kun tar betalt pr. kWt, nemlig Tesla og Ionity.

Tesla er rekordbillig gjennom sitt unike ladenettverk. Prisen er i dag 1,70 kroner pr. kWt.

8,40 kroner pr. kWt!

Ionity befinner seg i motsatt ende av prisskalaen. Dette nettverket av lynladere (350 kW effekt) er et samarbeidsprosjekt mellom bilprodusenter som Daimler (Mercedes-Benz), BMW, Ford og VW-gruppen.

Det finnes foreløpig 13 Ionity-stasjoner i Norge (Sør-Norge), og antallet skal i løpet av året komme opp i rundt 20.

For kort tid siden presenterte Ionity sine nye priser, og de er ikke snaue.

For bilmerker som har avtale med Ionity for kundene sine, er prisene saftige – for eksempel koster hver kWt for Audi-eiere med e-tron Charging Service avtale kr. 3,20. I tillegg må man betale en månedspris på 189 kroner for ladekortet.

Mercedes-eiere får slippe med 0,29 euro pr. kWt, men her bebuder man en «komplett prismodell når dette blir aktuelt».

Og for den bileieren som lader hos Ionity uten avtale, blir prisen nesten utrolige 0,79 euro pr kWt – noe som har blitt til en norsk pris på 8,40 kroner!

Fra 2250 kr til 18.900 kr

Et enkelt regnestykke illustrerer dette godt: Om vi regner med en kompakt elbil (for eksempel Hyundai Ioniq) med et milforbruk rundt 1,5 kWt, vil denne ha et årsforbruk av strøm til fremdrift på ca. 2250 kWt (1500 mil kjørelengde x 1,5 kWt pr. mil).

Hjemmelading: 2250 kWt á ca. kr. 1,00 = Kr. 2250,-

Ionity uten avtale: 2250 kWt á ca. kr. 8,40 = Kr. 18.900,-

Dette er selvsagt teoretiske tall. For det første skjer mesteparten av elbilladingen hjemme, og for det andre ville neppe noen frivillig velge lading til slike priser når man lader eksternt. Men det illustrerer jo godt hvor store prisforskjellene faktisk kan være.

– Landeveisrøveri

Dette bekrefter også generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som konstaterer at Ionitys norske pris gjør at det fort vil koste over 20 kroner per mil å kjøre større elbiler, mye dyrere enn bensin og diesel.

Hun kommenterer Ionity-prisen slik:

– Et slikt prisnivå for lynlading er uhørt, og betyr i praksis at Ionity priser seg høyere enn fossilt drivstoff. I tillegg velger Ionity å kreve en høyere pris i Norge enn i resten av Europa. Det betyr altså at elbilistene i det mest utviklede markedet skal utsettes for landeveisrøveri for å finansiere videre utbygging andre steder, sier Bu.

Priser seg ut

– Det har Norsk elbilforening absolutt ingen grunn til å tro at kundene blir med på. De negative reaksjonene på Ionitys nye prispolitikk lot nemlig ikke vente på seg.

– Det nytter ikke å prise lynladetjenestene likt i alle markeder. Strøm er billigere i Norge enn i en rekke andre europeiske land, og vi har mange flere kunder, og dette må selvsagt reflekteres i prisen på lynlading. Ionity priser seg nå ut av markedet, og resultatet vil uunngåelig bli færre kunder, sier Bu, som understreker at kritikken i denne omgang kun gjelder Ionity.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.