Bystyret i Bodø kommune skal ta opp spørsmålet om Thalleveiåkeren torsdag 16. juni. Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Jordvern Nordland, Besteforeldrenes klimaaksjon og Bodø Økologiske Besøkshage vil at bystyret skal la Thalleveiåkeren forbli matjord. Vi har de siste ukene samla sammen underskrifter for bevaring av Thalleveiåkeren, som nå er levert til ordfører og varaordfører.

Jeg jobber frivillig for Jordvern Nordland. Jeg er også gartner, og dyrker grønnsaker på et fint lite jorde ved Vågønes gård. Jeg dyrker på 2 000 kvadratmeter, og det er nok grønnsaker til cirka 50 familier i sesongen. Thalleveiåkeren er til sammenligning 45 000 kvadratmeter.

Verden står foran ei global matkrise. Forutsetningene for landbruket er i store deler av verden allerede sterkt marginalisert. Og verre skal det bli! Skal vi da finne oss i å kjøpe oss ut av problemene når det ikke kan dyrkes mat andre steder? Det kommer til et punkt der pengene våre ikke kan betale for at andre skal sulte i hjel. Det er totalt uetisk og uansvarlig å bygge ned matjord nå! For den kan ikke bare bygges opp et annet sted helt uten videre. Jordprøver fra Landbruksrådgivinga fra 2020 viser at jorda på Thalleveiåkeren er av god kvalitet, i motsetning til hva som har blitt hevda tidligere. Det snakkes om å flytte matjorda på Thalleveiåkeren, men det fører ikke til at vi får mer areal med matjord. Det går i minus uansett hvordan man vrir og vender på det. Den beste teknologien for karbonlagring finnes allerede. Den heter fotosyntese, kombinert med jord. Som Thalleveiåkeren er nå kan den lagre opp mot 2 tonn karbondioksid – per år. Det vil ingen nye «bærekraftige» bygg kunne stille opp mot.

Jorda rett utenfor Bodø er veldig verdifull. Rønvikjordene er de største sammenhengende landbruksområdene på hele Nordkalotten. I flere tiår har kommunen bygd ned mer og mer av det som en gang var noe av grunnlaget for byens utvikling. Nedbyggingsspøkelset har hengt tungt over Thalleveiåkeren i flere år, og bygges den ned nå, er det ikke lenge før neste stykke står for tur.

Noen vil kanskje si at vi drar det for langt med å påstå at akkurat Thalleveiåkeren er såpass viktig, men et sted må grensa gå. Vi må stå på kravene våre, og være prinsippfast i denne saken. Vi kan ikke godta at brød ofres for sirkus, og vi må hindre den systematiske nedbygginga av matjord i denne byen, denne regionen og dette landet.

Vi kommer ikke til å gi oss, og krever at Bodø kommune lar Thalleveiåkeren forbli matjord nå!