Gå til sidens hovedinnhold

La oss slippe flere utvalg

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Da fanden ville at intet skulle skje, satte han ned en komité», heter det i et gammelt ordtak. Vi kan også si «utvalg».

For hva er egentlig vitsen med at presumptivt kunnskapsrike mennesker bruker tid og offentlige penger på å utrede ett eller annet, når fruktene av to-tre års arbeid stort sett er at folk står på sitt og debatten beveger seg minimalt.

Her er tre eksempler.

Av flere grunner ble det en del styr da Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge fra Lufttransport i 2019. Lønnskamp, partipolitikk og at alle baser ble overtatt på samme klokkeslett, ga støy som endte med at regjeringen satte ned et utvalg for å se på organiseringen av luftambulansetjenesten.

Utvalget leverte sin rapport i mars i år og konkluderte med at det var tvilsomt om helseforetakene og det offentlige ville kunne drive luftambulansetjenesten like bra, eller bedre enn i dag. Noen endringer i anbudssystemet ble likevel foreslått.

Rapporten ble møtt med kritikken som var forventet – Fagforbundet var skuffet og forundret, de rødgrønne var slett ikke overbevist, og den borgerlige siden konstaterte at rapporten beviste at konkurranse var bra.

Disse utvalgene endrer ikke meningene til noen.

Ingen parter endret med andre ord noen som helst mening etter utvalgets jobb. Fakta spiller liten rolle.

For få uker siden kom så en rapport fra Helsetilsynet som hadde sett på luftambulansetjenesten. Statlige Luftambulansetjenesten HF og de regionale helseforetakene fikk kritikk for lange beslutningsveier som forsinket pasienttransporten, Babcock ble lite omtalt.

Rapporten fikk for eksempel Nordlys til å kreve på lederplass at luftambulansetjenesten ble statlig og knyttet enda nærmere universitetssykehusene – les Tromsø. Der handler det vel til syvende og sist om å få flyttet Luftambulansetjenesten HF og hele Helse Nord-ledelsen til våre venner i nord.

Til tross for at Helsetilsynet så på «byråkratiet» rundt pasienttransport og bestilling av ambulansefly, så brukes rapporten til å fremme nytt anbudssystem.

At det er den offentlige drevne biten av ambulansetjenesten som får kritikken er av null betydning for kritikerne av en privat aktør på markedet. Det er Babcock som er synderen.

Fakta som at dagens redningshelikoptre er 40–50 år, og at Luftforsvaret i over 20 år har prøvd å fase inn NH90 uten å lykkes, og at Babcock leverte splitter ny flypark på et par år, spiller ingen rolle – det offentlige er best.

Tidligere denne måneden overleverte statsforvalter Knut Storberget rapporten som så på finansieringsordningen for barnehager. Flertallet ville fjerne den lovfestede retten til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Med mer.

Reaksjonen var som forventet, de rødgrønne fikk sine mistanker bekreftet, mens de blågrønne ikke helt trodde på konklusjonene, og utvalget var jo skjevt sammensatt.

Som sagt, vi trenger neppe flere utvalg.

Kommentarer til denne saken