Knut F. Jenssen er stadig på tokt for en mer bilbasert by. Knut F. J har et foreldet, og trangsynt blikk på utvikling av transporten i Nordland. Han følger rett og slett ikke med i tiden.

Det finnes flere argumenter for å ikke bruke penger på ny firefeltsvei fra Tverlandsbrua til Mørkved. Et av dem er at Salten bør samle seg om en utbedring av E6 og utbedring riksveg 80 fra Sagelva mot Fauske. Her bør vi alle i Salten stå samlet.

Senest forrige uken døde en lastebilsjåfør på E6 gjennom Sørfold. Trolig på grunn av for lang og bratt stigning. Nettopp utbedring av E6 gjennom Sørfold har fått utsatt byggestart pga utsatte investeringer. Minst 3 personer har død på strekningen Fauske - Innhavet i år. Ramona Lind, som mistet sin sønn i en lastebilulykke, ble kåret til årets nordlending i 2019. Sikkerhet på veiene er noe som opptar flere og flere. Trafikksikkerhet er definitivt noe som NAF burde være opptatt av. Sett i lys av den virkeligheten er det beklagelig at NAF kan fremsnakke ny vei inn til Bodø nå.

Klimamessig er Jenssen ikke oppdatert. Han har rett i at firefelts veg til Tverlandet har vært diskutert tidligere, men de siste ti årene har forslaget stort sett ligget i en skuff. I løpet av disse årene har det også skjedd mye med hvordan vi planlegger for mer bærekraftig transport. Allerede i 2016 vedtok bystyrepolitikere i Bodø at nullvekstmålet skal ligge til grunn for areal- og transportplanleggingen i Bodø. På oppdrag fra Bodø kommune har Statens Vegvesen utarbeidet en detaljert byanalyse som viser hvordan man kan unngå at biltrafikken vokser fram mot 2033.

Analysen viser at det er krevende, men mulig, å nå målet om nullvekst. Det er fristende å spørre om Knut F. Jenssen har satt seg inn i byanalysen?

Jo mer vi legger til rette for trafikkøkning, desto flere restriksjoner må til for å veie opp. Riktignok hevder Jenssen at mer vei ikke vil gi mer trafikk. Dette er stikk i strid med all forskning på feltet. Den største flaskehalsen langs innfarten til Bodø i dag, fra Hunstadsenteret og østover, vil uansett få bedre fremkommelighet gjennom utbyggingen som planlegges som en del av Bypakke 2.

I en ideell verden ville vi hatt nok penger til rassikring, nye tunneler, og oversiktlige veier inkludert sykkelveier og gratis parkering. For oss i miljøbevegelsen er klima argumentet viktig. Men det som også er viktig for oss er trygghet i hverdagen. Vi vil være avhengig av bilen også i fremtiden. Det å vite at våre nærmeste kan kjøre trygt til Trondheim, Narvik eller Fauske. Veien til en fossilfri bilpark vil trolig gå raskere en vi tror. Dette vil bedre miljøet i byen, og skape mindre utslipp mens vi står i kø. Men en bil vil slett ikke oppleve vegen mellom Fauske/Tverlandet og Bognes mer trafikksikker fordi den er fossilfri.

For et sikkert, fremtidsrettet og miljøvennlig Nordland