Mange dører har vært stengt det siste året. Også hos oss i SpareBank 1 Nord-Norge. Idrettshaller over hele landsdelen har vært stengt og kulturarrangementer har vært avlyst. Hva har koronakonsekvensen vært for lag og foreninger?

I en ny rapport på Kunnskapsbanken har lag og foreninger i nord svart på nettopp dette. De gir innsikt i pandemiens konsekvenser for aktivitet, rekruttering, økonomi og læring. Ni av ti melder om redusert aktivitet. Vi vet at det har vært (og til dels fortsatt er) krevende å gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene. Mange har opplevd frafall av medlemmer, frivillige og deltakere. De melder også fra om at:

· Nyrekruttering har blitt vanskeligere enn før koronakrisen

· Inntektene er i snitt redusert med 40 prosent

· Hver tredje organisasjon har måtte ty til oppsparte midler det siste året

Alt er likevel ikke ensidig negativt. To av ti organisasjoner har satt i gang nye aktiviteter, som de mener de vil gjennomføre også videre. Krisen har bidratt til en digital omstilling i nordnorsk frivillighet. Digitale årsmøter gjør at medlemsdemokratiske prosesser blir tilgjengelig for flere. Digitale innsamlingsaksjoner har økt. Og ikke minst – store deler av frivilligheten har engasjerte seg direkte i koronasituasjonen. De har drevet hjelpearbeid, hatt aktiviteter og bidratt med råd og informasjon til mange ulike målgrupper. De har vist hvilken rolle de spiller når krisen inntreffer, en erfaring som blir viktig når vi skal bygge samfunnet videre.

Det nok mange med meg som har ventet på en gjenåpning av samfunnet. Vi er klare for å sammen oppleve musikk, teater og film. For å møtes på turneringer eller i idrettshaller. For å samles til hytteturer og markeringer. Tidsplanen som var lagt for gjenåpningen trekker ut i tid. Men la oss ikke vente med arbeidet som står foran oss. La oss starte arbeidet med å trekke folk tilbake til aktivitetene!

Det er bakgrunnen når SpareBank 1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet lyser ut ordningen «Åpne dører». La oss kickstarte samfunnet ved å samle arrangementer som bidrar til å få flere med – om mulig før året er omme. Å få de som har falt fra tilbake og ikke minst få med nye deltakere i aktivitetene – det er viktig også for folkehelsa i landsdelen. Vi kan ikke vente til pandemien endelig er over. Jobben starter nå. La oss komme oss opp av sofaen, og inviter gjerne med deg noen nye inn i din aktivitet.

Vi vet at mange lag og foreninger allerede er i gang med å planlegge hvordan de skal få alle tilbake og rekruttere flere til å bli med. Hos Samfunnsløftet kan de nå søke om samfunnsutbytte fra SpareBank 1 Nord-Norge til nettopp dette arbeidet. De eneste kravene er at tilbudet er gratis, har som mål å nå bredt og gjennomføres før årets slutt. Vi håper flest mulig søker innen fristen 3. ktober.

Å åpne dørene kan høres enkelt ut, men når de har vært helt eller delvis stengt i lang tid må vi mobilisere for å få folk tilbake. La oss gjøre det i lag! Og la oss sikte høyere enn å få tilbake de som falt fra. La oss ha som mål å få enda flere med! Vi vet at ensomhet og utenforskap øker risikoen for helseproblemer. Lag og foreninger kan bidra til å utjevne sosiale ulikheter, dersom vi lykkes med å være åpne og inkluderende.