Det sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel som onsdag la ned grunnsteinen for Blått bygg, Nord universitet

Statssekretæren mener realiseringen av Blått bygg ved campus Bodø ikke bare er viktig for Nord universitet, byen Bodø og regionen – men for hele landet.

– Bygget skal gi plass til å utdanne flere studenter og styrke forskningen i to fagfelt som regjeringen mener vi er avhengig av for å få utvikle landet. Nemlig havbruk og helse. Grunnsteinen er det tydelige beviset på at bygget går fra tanke til virkelighet. Dette er et bygg vi i den sittende regjeringen ikke har hørt så veldig mye om. Det skal jeg fortelle dere, det er et godt tegn. Gratulerer med dagen, sier Hoel til nord.no.

Blått bygg vil når det står ferdig, komplettere campus Bodø og øke kvaliteten på både utdanning og forskning ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH). Bygget gjør det også mulig å utvide antall studieplasser.

Dekan Mette Sørensen ved FBA kunne ikke vært mer fornøyd med å se at bygge nå begynner å ta form.

– Fiskeriutdanningen ble etablert i 1972, og mine kolleger har fortalt at de i begynnelsen måtte ominnrede toalett til laboratorier. Med Blått bygg får vi nye og moderne laboratoriefasiliteter. Dette er virkelig en gledens dag, sier Sørensen.

Blått bygg er et nytt universitetsbygg på omlag 8.400 kvadratmeter ved Nord universitet, campus Bodø. Bygget er planlagt å stå ferdig i 2024.

I tillegg til prosjektering og bygging av et nytt og avansert laboratoriebygg, omfatter Blått bygg en ombygging av cirka 1700 kvadratmeter i eksisterende bygningsmasse ved Nord universitetet i Bodø.

Ombygging er planlagt ferdigstilt mars 2025.

Nybygget skal legge til rette for moderne laboratorier, forelesningssaler og kontorer for Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA). Bygget vil gi en oppgradering som er nødvendig for at universitetet skal kunne drive forskning, utvikling og utdanning av enda høyere kvalitet.

De ombygde lokalene skal brukes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH), for å heve kvaliteten på forskning og utvikling innen helsefagene.