Private barnehager både i Bodø og resten av landet er bekymret over regjeringens foreslåtte endringer i barnehagesektoren som vil redusere foreldres valgfrihet. I dag ønsker og søker foreldre seg til den barnehagen de mener passer best for sitt barn. Noen ønsker at barna skal gå i for eksempel en friluftsbarnehage, gårdsbarnehage, idrettsbarnehage, en med særlig vektlegging på mattilbudet, eller den som er best nær der de bor. Og det er private barnehager som står for det meste av mangfoldet i sektoren og som også år etter år kommer best ut i foreldreundersøkelser og er mest populære.

Dette gir både valgfrihet for foreldrene og positiv konkurranse mellom barnehagene som igjen fører til et bedre tilbud. I kommuner hvor det er overkapasitet av barnehageplasser, sørger denne ordningen for at det er foreldrene som bestemmer hvilke barnehager som slipper å redusere kapasitet eller legge ned. Altså er det de beste og mest populære barnehagene som overlever.

Imidlertid ønsker nå regjeringen å gi kommunene mer styringsrett når det gjelder kapasitet, dimensjonering og størrelse og lengde på tilskudd. Regjeringen ønsker tilskuddene skal være tidsavgrenset og at kommunene i praksis skal kunne tvangsnedlegge private barnehager etter eget forgodtbefinnende.

Dette vil bety at det i større grad blir kommunene og ikke foreldrene som bestemmer hvilke barnehager som har livets rett. I praksis kan forslaget bety at kommunene vil kunne overstyre foreldrenes valg og plassere unger i den barnehagen kommunen velger.

Endringene vil også være svært uforutsigbare for private barnehager. Vil ansatte ønske å jobbe i en barnehage med sånn uforutsigbarhet? Vil private barnehager tørre å gjøre større investeringer når alt er usikkert og vi kan risikere å bli lagt ned etter neste kommunevalg? Og vil bankene gi oss lån?

Jeg mener at det er viktig at foreldrene har rett til å ønske seg til den barnehagen som passer best for deres barn. Dette gir makt og valgfrihet til innbyggerne, og sørger for at barnehager må strekke seg for å tilby høy kvalitet og et attraktivt tilbud.

Jeg oppfordrer regjeringen til å lytte til bekymringene som blir uttrykt av foreldre og ansatte i private barnehager, og revurdere sine forslag. Ekte lokaldemokrati er å la foreldrene selv få bestemme barnehage for sitt barn. Og de er vant til å velge. Ifølge en undersøkelse fra YouGov for PBL ønsker 8 av 10 foreldre å beholde denne makten. Spørsmålet er om de vil akseptere å miste sin valgfrihet og heller bli fortalt av kommunen hvor barna deres skal få sitt barnehagetilbud?

Vi oppfordrer til å støtte private barnehager og foreldres rett til å velge selv ved å kontakte politikere eller signere underskriftskampanjen «Mitt barn – mitt valg», som skal overleveres kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Vi oppfordrer statsråden og regjeringen til å lytte, og la foreldrene få beholde sin makt og valgfrihet. Foreldrene vet best for sine barn.

Christine Klette, daglig leder i Norlandia Vollen Naturbarnehage og Norlandia Solenga Barnehage

Anniken Breivika, daglig leder i Norlandia Tusseladden Barnehage

Rita Skipnes, daglig leder i Norlandia Kjeldmyrlia Naturbarnehage

Jan Magnus Mikalsen, daglig leder i Norlandia Paradiset barnehage

Merethe Tunstad, daglig leder i Norlandia Nissebo barnehage

Anita Indahl Gangeskar, daglig leder i Norlandia Bjørneborgen Friluftsbarnehage og

Kristin Rørnes, daglig leder i Norlandia Breivika Kulturbarnehage.