I Avisa Nordland 21. mars har Arnfinn Wiksaas et innlegg der har understreker at kystisen i Antarktis og tilhørende breer holder på å smelte og at deler av shelfen derfor brytes av og faller i havet med visse mellomrom. Med Wiksaas' tro på menneskeskapt global oppvarming er det nærliggende å tro at han mener det er menneskeskapt oppvarming som er årsaken til at deler av shelfen brytes av.

Nå har det imidlertid alltid vært sånn at deler av shelfen i Antarktis har blitt brutt av og falt i havet (hvis ikke hadde shelfen bare fortsatt å vokse og vokse). Og kanskje brytes det av litt større deler av shelfen nå enn det gjorde for noen tiår siden. Men om det brytes av større (eller mindre for den del) deler av shelfen nå enn det gjorde for noen tiår siden spiller i seg selv ingen rolle. Det som betyr noe er om det er mulig å påvise en menneskeskapt faktor bak.