Lager kystsoneplan sammen

Forutsigbarhet: Kommuner i Salten og Ofoten samarbeider for å få en mer forutsigbar forvaltning av sine sjøarealer.

Forutsigbarhet: Kommuner i Salten og Ofoten samarbeider for å få en mer forutsigbar forvaltning av sine sjøarealer. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i fellesskap startet en interkommunal planprosess.

DEL

Hensikten er å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. Høringsfrist for å komme med innspill til planprogrammet er 30. august.

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

De kommende samfunnsendringene de berørte kommunene med kommunesammenslåing, og et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, krever bedre samarbeid.

Ønsket om god tilrettelegging for en bærekraftig utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene. Kommunene ønsker at planen skal bli et tydelig og strategisk verktøy til bruk i kommunens utviklingsarbeid og for langsiktig forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

Planprosessen bygger på FNs bærekraftsmål og planprogrammet skisserer tre fokusområder for det videre arbeidet med planarbeidet. Disse er akvakultur og fiskeri, reise- og friluftsliv, samt ferdsel.

Artikkeltags