Offentlig sektor og velferdssamfunnet vil stå overfor store utfordringer i årene framover. Skal vi sammen klare å møte morgendagens utfordringer må vi satse mer på nytenkning og innovasjon i offentlig sektor. Det betyr vi må tenke nytt og samarbeide annerledes. Vi tror mange kvinner i offentlig sektor sitter på de fremtidige løsningene.

I Nordland viser statistikk at kvinner, som i resten av landet, dominerer i offentlig sektor. 7 av 10 ansatte er kvinner og særlig innenfor sektorer som helse, skole og barnehage. Vi vet det finnes mange dyktige og flinke ansatte som hver dag jobber for at vi skal ha gode tjenester.

Nytenking og innovasjon kan bidra til å løse utfordringene vi står overfor. I en hektisk arbeidshverdag hvor ansatte hver dag kjenner på ulike problemstillinger, ser de også ofte for seg hva som skal til for løse dem.

Det kan være sykepleieren som ser behovet for en app som kan gi slagpasienter raskere rekonvalesens og bedre livskvalitet. Eller enklere måter for pårørende og pasienter å kunne kommunisere digitalt med hverandre og sykehjemmet eller sykepleierne. Og det kan være byggesaksbehandleren ser at næringslivet har behov for forenkling og digitalisering av sine søknadsprosesser. Eller læreren som ser andre former å drive undervisning og opplæringen på for elever som henger etter. Men selv om man sitter på en god idé kan det være vanskelig å vite hvordan man skal få den realisert. Dette må vi gjøre noe med.

Vi mener innovasjon må bli en større del av arbeidet i offentlig sektor. Det betyr at ledere må legge til rette for en kultur preget av nysgjerrighet og åpenhet for nye ideer, og mot til å lære av feil og suksesser. Ansatte må i større grad få mulighet til å delta i innovasjonsprosesser, og få bidra til løse de problemstillingene de står overfor. Det offentlige må i større grad finne samarbeidsarenaer med private, frivillige og forskningsinstitusjoner.

Vi i Høyre tror at det kan bidra til større skaperglede. Og kanskje kan det være første steg for mange kvinner til å skape sin egen arbeidsplass. Vi trenger flere kvinnelige gründere som gode rollemodeller. Det handler om å la alle få mulighetene til å bidra med sin kunnskap og erfaring i samarbeid med andre aktører. Det vil komme oss alle til gode. Vi må bli flinkere å slippe alle gode krefter til!