Bodøkvinnen står tiltalt i Salten og Lofoten tingrett for å ha begått grovt underslag.

Hun er tiltalt etter straffeloven § 325, jf:

"for med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig å ha forbrukt eller på annen måte tilegnet seg en løsøregjenstand hadde besittelsen av, men som tilhørte en annen.

Underslaget er grovt fordi det særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte er betydelig"

Påtalemyndigheten mener forholdet skjedde tilbake i høsten 2016.

Da skal kvinnen i 30-årene - i egenskap å være verge for en annen kvinne - ha overført 200.000 kroner til en bekjents konto. Samme dag videreførte hun samme sum til sin egen konto.

Ifølge påtalemyndigheten benyttet hun disse pengene selv.

Det er satt av én dag til hovedforhandlingene i desember.

Politiadvokat Trond Lakselvhaug er aktor, mens kvinnen forsvares av advokat Tor Haug.