Gå til sidens hovedinnhold

Kvalnessaken – en oppdatering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært stille om Kvalnessaka etter at statsforvalteren avgjorde at Bodø kommune ikke har gjort noen saksbehandlingsfeil i forbindelse med arealplan- og reguleringsplanbehandlinga av saka. Men det betyr ikke at Folkeaksjonen for bevaring av beitelandet har lagt inn årene. Avgjørelsen fra statsforvalteren gjaldt den formelle saksbehandlinga, men «dommen» går i liten grad inn på de juridiske, miljømessige og politiske sidene av saka som vi ser på som viktigst. Og stadig skjer nye ting. Derfor denne redegjørelsen.

1. Beiteretten for sau og rein.

Tiltakshaver Johan Hernes tok for noen år siden opp spørsmålet om beiteretten i området til jordskifteretten. Retten bekreftet, og delvis forsterket, denne retten. Grunneierne på Kvalnes og reineierne har altså fortsatt beiterett i det omstridte området. I klartekst betyr det at mellom de 50 fritidsboligene som er tillatt bygd, kan sau og rein fritt beite. Eventuelle problemer knyttet til dette, er hytteeiernes ansvar. Det er slått fast i flere saker andre steder i Norge. De som i dag bruker dette beiteområdet, vil fortsette med det, uavhengig av eventuell hyttebygging.

2. Odelsrettssak.

En av gårdene på Kvalnes ble for noen år siden solgt til tiltakshaver Johan Hernes. Dette ble problematisert av familien til tidligere gårdeier, fordi odelsretten ikke ble praktisert. Saken har nå vært gjennomgått i en omfattende rettssak, og gården er tatt tilbake på odel. Dette betyr at også denne gården har beiterett i Kvalnesmarka.

3. Nye rettssaker.

Tiltakshaver Hernes er sjølsagt klar over at beiteretten er et problematisk punkt for gjennomføring av byggingen av de 50 fritidsboligene. Derfor har noen av saueeierne mottatt et forhåndsvarsel om mulig ny rettsforfølging. I første omgang dreier dette seg om at Hernes skal slippe å betale omkostningene fra den forrige jordskiftesaken. Men i en tilføyelse antydes også at kravet om å fjerne beiteretten kan tas opp igjen. Med erfaring fra andre saker der skriftlig og hevdvunnen beiterett problematiseres, er det svært liten grunn til å tro at en slik ny sak vil nå fram.

4. Hyttefeltet lagt ut for salg.

I media har vi nå sett at Johan Hernes har lagt hele hyttefeltet ut for salg. Dette er nok overraskende for mange, men antakelig vanlig i slike store utbygginger. Vi reagerer likevel på at i annonsen i avisa om salget, er spørsmålet om beiteretten ikke nevnt i det hele tatt. Vi forutsetter at eventuelle kjøpere blir gjort kjent med denne viktige forutsetningen.

5. Reindriften.

Det utlagte området for hyttebygging er både beiteområde og kalvingsland for rein. Så sent som i fjor ble et betydelig antall reinkalver født her. Reindriften har lovmessig rett til dette området, og kan om nødvendig gå rettens vei for å hevde sine rettigheter. Om reindriften går til dette skritt, er ikke avklart.

Folkeaksjonen mottar stadig spørsmål om hvordan det går med Kvalnessaka. Svært mange ber oss stå på. Kampen dreier seg om framtida for landbruk på landsbygda. Mange med oss mener at uten landbruk stopper Bygde-Norge. Her snakker vi om en tradisjonsrik næring som er avhengig av tilgang til egnet utmarksbeite. Beitet i Kvalnesmarka har naturgitte fordeler. Det ligger nært kysten, våren kommer svært tidlig, og beitesesongen kan derfor utvides vesentlig. I tillegg er topografien slik, at faren for rovdyrplage er minimal. Noen tror at på landsbygda er det et flust med alternative beiteområder. Det stemmer ikke, og særlig ikke områder av denne kvaliteten. Alle mener at Nord-Norge er svært godt egnet til utmarksnæringer. Men da må vi ta vare på de områder som er best egnet.

Kommentarer til denne saken