Etter å ha lest advokat Rune Valakers seneste innspill i klimadebatten i an sin e-avis, er jeg usikker på om det er klimadebatten han er interessert i, eller om det er advokaten i ham som dominerer. Han fremfører sine argumenter som om dette skulle være et rettsoppgjør, der det viktigste for ham er å overbevise dommeren om motpartens kunnskapsmangel. «Dommeren» er i dette tilfelle interesserte lesere av an sin e-avis. Jeg føler meg trygg på, og mener å ha lest av kommentarene, at leserne er mer interessert i saklige argumenter enn bombastiske og høyst usaklige angrep på meddebattantene. Det er her som i fotballen, at det er ballen, og ikke spilleren som skal tas.