Kutter lederstilling for å spare penger

Bodø kommune har ikke lenger en egen barnehagesjef etter at kommunen har slått sammen barnehage- og skolekontoret.