Kutter i tilbud ved alle skolene i Salten, bortsett fra én

Samtlige videregående skoler i Salten får kutt i antallet klasser neste skoleår, med ett unntak.