I et tidligere debattinlegg, hevdes det av forfatterne Tarjei Svalbjørg og Wibeke åsjord Juul, at kuttene i VGS tilbudet vil bli en "ildprøve" for Senterpartiet, det kan godt hende det blir noe hett i den kommende debatten og fra oss i lokallaget i Steigen er vi forberedt på å videreføre den kampen vi har ført opp i eget partisystem gjennom de 3 siste årene for å minimere de skadene Regjeringen med støtte fra Venstre har påført fylket og kommunene gjennom det nye inntektsystemet.

Når debattantene hevder at det er gjennomført mange kutt i samferdselen i Nordsalten, så kan de ha rett i noe, men Senterpartiets lokallag i Steigen har gjennom nitid kamp internt oppnådd en relativ stor skadebegrensning.
Vi fikk tilbake lørdagsbåten på Nex2, vi fikk tilbake en av 990 rutenes avganger. Vi fikk også gjennomført et prøveprosjekt med billigere Lørdagstilbud slik at det skulle være attraktivt for barnefamilier å benytte hurtigbåten.
Neste post som skal tilbake er annløpet av Holkestad, og da bilr kuttene på båt, Nedleggelse av Nordfoldruta og en 990 avgang. dette er selvsagt beklagelig, men når Venstre og regjeringen gir oss såpass trange rammer må det nødvendigvis ramme noen og vi i Steigen eller Nordsalten er overhodet ikke de eneste som berøres, men vi har heller kommet relativt bra ut av det, under de forutsetningnen som er gitt, fylket sett under ett.

Når det gjelder skole, så har vi fra Steigen SP advart mot å røre dagens struktur i Nordsalten, vi fikk heldigvis stoppet utbyggingen av en ny VGS i Bodø, dette i samarbeid med andre lokallag som ville bli berørt av en slik sentralisering.
Lokalagene i Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Bodø og Meløy har alle jobbet for et bedre desentralisert tilbud kontra oppbygging i Bodø, dette er en kamp vi helt klart kommer til å måtte fortsette med, all tid Venstre og Regjeringen ikke endrer Fylkets inntektsystem, som pr nå medfører at fylket må spare inn 475 mill kr.

Jeg tor det kan være lurt av Venstres lokalagsmedlemmer i distriktskommunene, heller å skyte oppover i eget parti i stedet for å lene seg på hvilke prioriteringer SP i Nordland er nødt å foreta seg for å begrense skadene av Venstres førte politikk i regjering. Det er vel en helt klar grunn til Venstres markante tilbakegang i distriktene, heldigvis, all den tid de fortsetter sin distriktsfientlige politikk sentralt.

Vi i Steigen SP er klar på at vi vil fortsette den kampen som har pågått i flere år for å beholde de VGS tilbud og Samferdslestilbud vi har i dag og vi skal garantert få gjennomslag for skadebegrensende tiltak, selv om vi er smertelig klar over at rammene Venstre og regjeringen gir oss, gjør saken svært utfordrende.