I stortingsmelding nr. 18, punkt 8.2.2 står det at kulturskolen er en del av den kulturelle grunnmuren vår. Kulturskolen er både en skoleaktivitet, en kulturaktivitet og en fritidsaktivitet. I tråd med rammeplanen til kulturskolen fins det tre opplæringsprogram med ulik profil og målsetting: Bredde- kjerne- og fordypningsprogrammet. I Bodø fins bredde- og kjerneprogrammet som bl. a omfavner grunnskole, SFO og det frivillige kulturlivet med salg av tjenester til bl. a Bodø Unge Strykere, Bodø Orkesterforening, Saltvern Skolekorps og Alstad Skolekorps. Her har vi også et stort utviklingspotensial. Med kommunedirektørens kuttforslag vil disse organisasjonene i løpet av de neste årene miste sin profesjonelle instruksjon.

Bodø Kulturskole har de siste to årene deltatt i det nasjonale prosjektet Framtidens Kulturskole i regi av Norsk Kulturskoleråd og KS. Med kommunedirektørens vanvittige kuttforslag på 3,5 millioner i 2023, og 7,8 millioner hvert år fra byens kulturhovedstadsår i 2024 til og med 2026, vil det være ekstremt vanskelig for oss som lærere i det hele tatt å se inn i framtiden.

Vi ønsker en sterk satsing på og ikke en nedbryting av det tilbudet som fins i vår kulturskole i dag, og spesielt fram til byens store kulturår i 2024. Her skal barn og unge og det frivillige kulturlivet også ha mulighet til å delta. Hva kommer til å skje med elevene våre hvis det tilbudet som er i dag blir halvert? Hvordan kan en by som profilerer seg som kulturhovedstad være kjent av å ikke gi et ordentlig undervisningstilbud til våre barn og ungdommer? Med dette forslaget kommer vi ikke til å sitte igjen med mye kultur etter 2024.

KS sier at kulturskolen er en viktig aktør i samfunnsutviklingen med kompetanse, samarbeid, innovasjon og psykisk helse, og at kulturskolen i enda større grad må løftes som ressurssenter.

Med kommunedirektørens kuttforslag og forslag om å effektivisere dagens en-til-en-undervisning i musikk med gruppeundervisning, vil kulturskolen være enda lengre unna å kunne tilby et fordypningsprogram. En-til-en-undervisning gir kvalitet i instrumentalopplæringen og tid til å se den enkelte elev og dens faglige og individuelle behov. Dette suppleres som oftest med deltakelse i orkester, kor eller korps. Tilbudet må opprettholdes, og aller helst styrkes.