– Vil Ap/Sp-regjeringen lage «vei i vellinga», men på motsatte steder av hvor vi i nord ønsker oss det?

Støre/Vedum foreslår i sitt budsjett utbygging av fiskerihavna på Andenes, ellers ingen samferdselstiltak i Nordland bortsett fra gradvis nedtrapping av fergetakstene.

Annerledes var det med H-regjeringen. Den prioriterte nye veitunneler i Sørfold, Narvik og på E10, to store flyplasser og fiskerihavner på Værøy og Røst.

Støre og Vedum har nå fått overlevert høye budsjettkrav fra et forsmådd SV som det ikke blir billig å tilfredsstille.

Etter bruddet i Hurdal krever SV bedre velferd, mindre skatter for lavere inntekter og sterkere klimasatsing.

– Blir det så noe igjen til samferdsel i Nordland?

Det er lite trolig. For samtidig som SV la fram sine krav, bestemte den nye samferdselsministeren at det ikke skal brukes anbud på jernbanedriften i det sentrale østlandsområdet. VY (eks NSB), skulle få beholde monopolet. Det betyr at staten gir fra seg muligheten til å spare flere milliarder årlig. De rød/grønnes statsbudsjett blir dermed enda strammere enn før. Det vil også gå ut over mulighetene for Ap/Sp-satsing på samferdsel i Nordland.

Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård kommer fra ordførerkrakken i Fredrikstad. I den rollen har han i mange år vært en sterk pådriver for satsing på InterCity-trianglet Lillehammer-Halden-Skien (tospors moderne jernbane som skulle muliggjøre effektiv dagpendling til Oslo). Dette gigantprosjektet stanset forrige samferdselsminister Hareide midtveis – det ble for dyrt. Dermed ser det ut til at Moss blir det sørligste endepunktet på en modernisert østre linje.

Slik sett blir mange milliarder spart. Men hvordan vil to sterke LO-forbund for jernbane og ex-ordføreren i Fredrikstad forholde seg til det? – Kanskje kan den nye statsråden redde sitt politiske skinn ved å hevde at trafikken på jernbanen er kraftig redusert pga. økt bruk av hjemmekontor?

Eller vil jernbane-dilemmaene bli en kraftig hodepine på fellesmøtene på Youngstorget mellom Ap og LO i nær framtid – delvis forårsaket av et kravstort og jernbanevennlig SV?

Det politisk vanskelige valget synes å stå mellom veier/flyplasser i distriktsfylket Nordland og en oppgradert jernbane i det sentrale østlandsområdet.