Kritikerne fikk ikke flertall - ett styremedlem truer med å trekke seg

- Det kan tenkes at vi var litt krasse i tonen i begynnelsen, sier hovedtillitsvalgt

DEL

Styremedlem og professor Asbjørn Røiseland ved samfunnsvitenskapelig fakultet sier han vil trekke seg om styret ved Nord universitet godtar Kunnskapsdepartementets forslag til forlenging. Det melder NRK.

Mener Nord-styret er en trussel mot universitetet 

Styret vedtok ved møtestart å diskutere forlengelse av styreperioden, selv om saken ikke sto på sakslista, og det var i forbindelse med denne saken at Røiseland slo fast at han kom til å trekke seg hvis styret fortsatte.

Røiseland fremmet et forslag om at styret skulle be departementet følge normale regler for fornyelse av styret. Men flertallet i styret vedtok heller at de vil avvente en beslutning i Kunnskapsdepartementet i spørsmålet om styret skal bli sittende lengre enn først planlagt. De kritiske stemmene fikk altså ikke flertall.

Moe Skarstein i hardt vær. Benekter å ha gått bak ryggen til styret 

Dette er saken:

  • Fagforeningene ved Nord universitet er i harnisk etter at departementet har foreslått å forlenge universitetsstyrets funksjonsperiode med to år, uten styrebehandling.
  • Kunnskapsdepartementet har i sitt vedtak vist til universitets- og høyskoleloven som gir departementet rett til å forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid i særlige tilfeller.
  • I forarbeidene til lovbestemmelsen heter det at en forlengelse må skje i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene.

– Dette vedtaket er gjort bak styrets rygg. Det har ikke vært behandlet og har slett ikke skjedd i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene. Dette vedtaket må gjøres om umiddelbart, skriver fagforeningene i et åpent brev til departementet.

Næringslivet har sendt bekymringsmelding til departementet etter bråket ved Nord universitet 

- Viktig for oss

Terje Fallmyr er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet og har fulgt styremøtet i Levanger torsdag.

– Styret har fått diskutert saken, noe som var viktig for oss. Så er det ikke opp til styret å diktere hva departementet skal gjøre, men de fikk i hvert fall diskutert og stemt over et forslag om at departementet bør holde seg til normale regler for fornyelse av styret.

Forslaget ble framlagt av professor Asbjørn Røiseland, men fikk altså ikke flertall.

Kunnskapsdepartementet om bråket ved Nord universitet: – Står overfor en rekke utfordringer 

– Styret overlater det dermed til det enkelte styremedlem å gi beskjed til departementet om de ønsker å bli med videre, sier Fallmyr til an.no.

– Har du fått noen signaler om hvordan de stiller seg?

– Nei, egentlig ikke, men jeg vet av noen er i tenkeboksen.

Knallhard kritikk

– Fagforeningene ved Nord universitet har gått hardt ut mot styreleder og i media er det brukt sterke ord med beskrivelser av en styreleder som skaper konflikter og splitter styret. Men likevel ble altså kritikernes forslag nedstemt med ni mot fire stemmer. Hva tenker du om det?

– Det er vår jobb som fagforeninger å fremme dette budskapet fra våre medlemmer, være deres sikkerhetsventil.

Krass kritikk fra alle fagforeningene: Beskylder styreleder for å splitte universitetsstyret

– Hvilket budskap?

– Tonen fra departementet er at vi ikke scorer godt nok eller leverer gode nok resultater. Det har de for så vidt rett i, men vi må huske at det bare er to år siden fusjonen og at disse tingene tar tid – mye mer tid enn to år. Med et konstant trøkk på å produsere mer, undervise mer, forske mer og – ikke minst – dokumentere mer. Det skaper et stress i organisasjonene som det er fagforeningenes plikt å skape oppmerksomhet rundt: Det er for tungt å jobbe på den måten vi gjør i dag. Og jeg tror de fleste synes det er godt å ha fått luftet de problemene de står i.

– Dere har fire ansattrepresentanter i styret. Stemte alle for Røiselands forslag?

– Nei, ikke alle – så det er ulike syn i ansattgruppa også.

Beskjeden kom fram

– Har dere fått den oppmerksomheten dere ønsket?

– Ja, jeg føler absolutt av beskjeden har kommet fram til mottaker, og det har vært viktig. Vi hadde litt dårlig tid, og det kan tenkes at vi var litt krasse i tonen i begynnelsen. Nå er vi positive til at saken er diskutert i styret og vil forholde oss til den avgjørelsen som departementet kommer fram til.

Fallmyr kjenner ikke til om det er andre enn Asbjørn Røiseland som vurderer å trekke seg fra styret dersom det blir forlenget med to år.

Styret ved Nord universitet består av Espen Leirset, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Jim Simonsen Jenssen, Vigdis Moe Skarstein (styreleder), Reidar Bye, Roald Jakobsen, Emma Svarva Giskås, Mathias Lauritzen, Bjørg Tørresdal, Lisbeth Flataaker, Asbjørn Røiseland og Roar Tromsdal.

Artikkeltags