Denne type resultater kan videregående skole ikke leve med, om vi alle skal ha noe å leve av i årene framover

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederEn ny rapport fra Kunnskapsdepartementet bør være nedslående lesing for alle som bryr seg om den videregående skolen i Nordland. Og dermed for alle som bryr seg om fylkets framtid.

For kvaliteten på den utdanning vi gir våre oppvoksende slekter, er helt avgjørende for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft til det stadig mer høykompetente næringslivet Nordland er avhengig av framover.

Uten en slik lokal kompetansebase er faren stor for at landets nye «gullkyst» blir til glede for alle andre enn de som bor langs den.

Naturressurser, det være seg energi, fiske eller mineraler, er bare en del av ligningen. De menneskelige ressursene er enda viktigere for sluttsummen, og der ser vi for øyeblikket ikke ut til å gjøre en spesielt god jobb.

Nå er det ingen altomfattende studie departementet har fått laget. Lærerkvalitet, ressursbruk, lederskap og størrelse er blant elementer som ikke er vurdert, men på to sentrale områder havner skolene i vårt fylke helt mot bunn; gjennomføring av skoleløpet og de karakterer elevene kommer ut med.

Dette er i rapporten gradert fra 0-6, og skolene i Nordland får et gjennomsnitt på 1,8. Bare Finnmark er verre, mens Oslo scorer 3,7 og landsgjennomsnittet er 3,1. Bare en videregående skole i Nordland scorer høyere enn det, de 15 andre godt under.

Det kanskje mest overraskende er hvor lavt skolene i Bodø scorer, men det kan også gi noe av forklaringen.

Mens Bodø jevnt over scorer høyere enn andre når det gjelder grunnskolen, ligger man her godt under. Det tyder på andre forklaringer enn dårlige lærere eller læringsmiljøer.

For eksempel det at mange av elevene på videregående skole i Bodø er borteboere. Det har tidligere vært fokus på dette i forbindelse med det store frafallet, og denne undersøkelsen bør styrke den oppmerksomheten.

Men både skolene og dens eier, fylkeskommunen, bør gå enda bredere ut og se på ulike forklaringer. For en ting er sikker, denne type resultater kan vi ikke leve med, om vi skal ha noe å leve av i årene framover.

Artikkeltags