Norge har blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er mange statistikker det er gøy å toppe. Dette er ikke en av dem. Bare i Nordland fylke var det 57 overdosedødsfall i årene 2015–2019.

I årevis har systemet løpt etter rusmisbrukere som har slitt over lang tid. Vi har møtt dem som sitter nederst ved bordet med bøter og straff framfor hjelp. Batong og moralisme fungerer ikke. Vi har helt åpenbart mislykkes.

Hovedprinsippene i regjeringas rusreform som er lagt fram for Stortinget er en av de største sosialpolitiske reformene i nyere historie. At Arbeiderpartiets landsmøte, med partileder Jonas Gahr Støre i spissen, stemte ned den største og viktigste sosiale reformen på flere tiår, kommer ikke til å bli glemt.

Vi er dypt skuffa over dette tilbakeslaget for en kunnskapsbasert ruspolitikk. Men det gjør også at vi er med i valgkampen med økt engasjement! Kunnskap og fakta kommer til å seire over fordommer, synsing og frykt, og vi skal stå på for at det skjer jo før jo heller.