Gå til sidens hovedinnhold

Kun ett fylke har mer fravær enn Nordland - se hvilke lidelser vi sliter med

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Det legemeldte sykefraværet i Nordland er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,7 prosent for kvinner i 2. kvartal 2019, og 4,4 prosent for menn.

Det har vært økning fra samme kvartal i fjor på 8,1 prosent for kvinner, og 4,8 prosent for menn. Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 6,5 prosent, mens landet som helhet har en økning på 2,2 prosent fra samme kvartal i fjor.

- Sykefraværet er for høyt i Nordland. Vi øker innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær, sier direktør ved NAV Nordland,Cathrine Stavnes.

- Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse, fortsetter hun.

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

Andelen gradert sykmeldte er 30,0 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (34,2 prosent) enn for menn (23,2 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 27,2 prosent.

Varighet

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2018 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38 dager.

Nordland har gjennomsnittlig varighet på 48 dager, som er likt med Aust-Agder. Kun Vest-Agder har lengre gjennomsnittlig varighet på 49 dager. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 30 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.

Næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2019 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,2 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske (3,6 prosent).

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,9 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,5 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,5 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (40,9 prosent) og psykiske lidelser (22,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

Størst nedgang

Moskenes kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 22,1 prosent.

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 9,4 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i Herøy kommune, som har sykefravær på 4,0 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,4 prosent, 6,8 prosent, 5,9 prosent og 5,3 prosent.

Kommentarer til denne saken