Jan Gunnar Hoff retter oppmerksomheten mot en svikt som har fått utvikle seg over mange år, og som gjelder for både lokalpresse og riksmedia. Nå mangler både kompetanse og spalteplass, spesielt lokalt, men heller ikke Aftenposten har fast ansatte kulturanmeldere på lønningslista lenger. ANs kulturredaksjon het Helge Grønmo sist jeg sjekket. Men han har sagt opp, til fordel for en jobb i Bodø 2024, og er kanskje sluttet allerede?

I den grad det skrives om NMFU, Stormen konserthus, Bodø 2024 og andre kulturarenaer i Salten, er det med negativt fortegn, både i AN og Bodø Nu. Det synes som om agendaen er å snakke ned så mye som mulig, og eskalere konflikter, heller enn å få leserne interessert i den nesten utrolige kvalitetshevingen som har skjedd det siste tiåret.

Det er ikke bare på fotballbanen Roma slås. I høst har flere utøvere innen klassisk musikk, med stor internasjonal anseelse, spilt med musikere i Arktisk Filharmoni. De har gitt uttrykk for både forbauselse og begeistring over det de har erfart. Våre gutter og jenter holder mål, og vel så det!

Men har det vært omtalt i AN? Nei.

Kan ikke huske å ha lest en seriøs omtale av ballettforestillingene som ble vist i Stormen i forrige uke, heller.

Kulturarbeidere fortjener bedre. Både musikere og dansere trener minst like mye som spillerne på Glimt!