Gå til sidens hovedinnhold

Kulturlokaler i Bodø

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med kommunale budsjetter på sparebluss, og midt i pandemien, er oppmerksomheten både politisk og i media mye rettet mot det som ikke skjer, og begrensninger i livene våre. Likevel har AN i to-tre store reportasjer presentert nye kulturlokaler som i stor grad vil ha betydning for kulturlivet på kort sikt, og i perspektiv Bodø 2024. Jeg følger opp med presentasjon av:

Kulturhuset i den gamle svømmehallen

«Båthuset»

Nye Aspåsen skole

Svømmehallen.

Utviklingen av dette prosjektet har skjedd over år i samarbeid mellom huseier Ragnvald Anderson, Parkenfestivalen og Bodø kommune. En huseier med visjoner og en topp profesjonell Parkenfestival, har gitt kommunen mulighet til å inngå leieavtale som vil gi helt nye vilkår for kulturutvikling. Mye av det som har skjedd i den gamle svømmehallen, har gått under radaren for mange. På grunn av coronaen har det vært vanskelig å få til befaringer. Men til høsten åpner et topp moderne ungdomssenter, og et konsertlokale som det vil gå gjetord om.

Ut fra kommentarer på Facebook kan det se ut som om informasjonen om ungdomsdelen av prosjektet ikke har nådd helt fram. Dette er «det nye Gimle» i betydningen gratis boltreplass for ungdom under 20. Når mange framhever den betydning Gimle har hatt opp gjennom årene, er det viktig å huske at nostalgien først og fremst dreier seg om musikk. I de nye lokalene har personalet på Gimle utviklet et komplett tilbud, med alle muligheter for musikkungdom. Og i en ramme av mange ungdomssenterfunksjoner.

Det debatteres hva som skal skje med «gamle» Gimle. Mange er opptatt av ungdom som faller utenfor tilbudene som finnes, eller ikke vil delta. I sentrum har kommunen satset på Unge Stormen med et bredt spekter av aktiviteter, Røde Kors er prioritert for statlige midler til denne målgruppen, idretten har et omfattende tilbud og andre organisasjoner er aktive. Vi tar nå initiativ til en brei debatt med presentasjon av det som finnes, og synspunkter på hva som mangler.

«Båthuset».

Hvis gamle svømmehallen er dypt bevart hemmelighet, så er «Båthuset» det i enda større grad. Bodø kommune har vært opptatt av at teater og dansemiljøet trenger bedre arbeidsforhold. I Molorota der Jakhelln båt var før, har Hundholmen utvikling i samarbeid med Kulturkollektivet etablert en stor, topp profesjonell, blackbox. Kulturkollektivet er opprettet med penger fra Bodø kommune, men lever sitt eget liv som fellesnevner for det aktive kulturlivet, også i samarbeid med profesjonelle. Ansettelse av daglig leder skjedde samtidig med koronautbruddet, men det er svært gledelig å se at denne etableringen gir raske resultater. «Båthuset», eller hva som blir navnet, vil bli en viktig faktor i kulturlivet framover, foreløpig uten kommunale penger.

Nye Aspåsen.

Da Aspåsen skulle renoveres, var vi mange som helst ville berge den gamle kulturhussalen. Det gikk ikke, men i stedet har vi fått et nydelig bygg som også kan brukes til kultur på mange måter. Kulturskolen utvikler nye aktører, og gir viktig livsinnhold for de mange elevene. Kulturskolen får helt nye lokaler både til adm., øving og framføring. I tillegg gir lokalene bedre øvingsmuligheter for deler kulturlivet som i dag har kummerlige forhold. Vi gleder oss til å vise fram Nye Aspåsen til kommunens befolkning.

Bildekunst.

Vi har en god plan for bildekunst, men vi er ikke kommet langt nok på dette området. Vi støtter driften av Bodø kunstforening, vi driver galleriet i Stormen, det oppstår stadig nye private gallerier, og vi samarbeider med fylkeskommunen om etablering av en filial av Nord-Norsk Kunstmuseum. Men jeg er utålmodig på mer. Som AN skreiv nettopp, får bystyret i vår en brei sak om kulturlokaler, hva bør saneres, renoveres og nyetableres. Dette blir en interessant diskusjon, også i lys av Bodø 2024.

Der håper jeg også min og manges hjertesak, Galleri Bodøgård, får en plass. I det flotte utviklingsområdet i Bodøsjøen, Bodø Kulturpark kaller jeg det, har vi i dag Nord-Norges flotteste galleri så vidt i drift. Det må gjøres noe med.

Randolv Gryt, SV.

Kommentarer til denne saken