Det har vært mange meldinger, telefonere og kommentarer etter innlegget mitt om "Kulturhavna". Jonny Gulbrandsen fra Frp er den eneste politikeren som har kommentert. Ingen andre politikere har svart. Tilbakeholdenheten er beklagelig. Er det noe her som ikke tåler dagens lys? Dette skaper politikerforakt. At et parti ikke tør stå fram og fortelle velgerne hva de står for, fører til at man lar være å stemme. Det er mange som forventer at det blir svart på de tre spørsmålene jeg hadde.

En byborger, St. Jens, har heldigvis kommet med interessante opplysninger. Honoraret til arkitekten har vært 3-5 millioner og hele prosjektet er gitt en antatt pris på 151 millioner. Så jeg spør igjen: Er kostnadene som nevnes her riktige? Hvilket parti stemmer for og hvilket parti stemmer mot? Jeg gjør oppmerksom på at vi mangler sykehjemsplasser, lærere og boliger til studentene. En slik situasjon avhjelpes ikke med bro over til moloen. Bro over til moloen er for meg et underlig påfunn. Moloen er ikke en øy og den er allerede landfast. Jeg ba også Avisa Nordland finne ut litt mer om arbeidet rundt Kulturhavna. Arbeider dere med saken, eller var den uten interesse?