Gå til sidens hovedinnhold

Kulturhavna – en bortkastet millioninvestering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Idéskissen for utvikling av Moloveien, der gatestubben skal gjøres om til gågate for handel og servering og den innerste delen av småbåthavna skal få sauna og scene/arena for ulike typer underholdning (Kulturhavna), krever en kommentar.

Først en liten faktasjekk om meteorologiske vilkår for uteliv i Bodø:

  • Bodø ligger på 67 grader nord, ikke 37 grader (som Malaga).
  • Bodø har 4147 soltimer, 75 prosent av disse med skydekke, dvs. at solen skinner i 1037 timer, dvs. gjennomsnittlig 2,8 timer daglig.
  • Årlig gjennomsnittstemperatur er maksimum 7,9 grader, minimum 2,8 grader.
  • Varmeste måned er juli, med en gjennomsnittstemperatur på 13,0 grader.
  • Nedbør: 55,4 mm i gjennomsnitt per måned.

Dette er «normalen» for perioden 1985 til 2015, for dem som husker Justers revysketsj om samme normalen. Hvor mye «uteliv» er det på Torvet, i Storgata, i Moloveien eller lenger øst på kaia (les nedlagte Sydøst) der noen serveringsbedrifter prøver seg med uteservering? Er tiltaket lønnsomt for disse, gitt den korte sesongen og de få dagene det er etterspørsel etter mat og drikke utendørs?

Nei, skal det bli mer/daglig uteliv i Moloveien, må serveringen bygges inn og varmes opp, jf. Bryggerikaia. Hvor mange tar den investeringen? Hele området ligger med solskygge fram til ca. kl. 1500, når sola står i vest. Ressursutnyttelsen for uteservering blir derfor kortere, gitt den ofte dominerende vindretning fra nord og vest. Kommunen kan gjerne lage ny reguleringsplan, men tenkt/ønsket bruksutnyttelse vil bli minimal. Vi får et nytt område i sentrum som vi i framtiden kan kalle «Den himmelske freds plass 2», siden Torget allerede er «Den himmelske freds plass».

Foreslått sauna ytterst på flytebryggen, som nå benyttes til småbåter, er gjerne kombinert med bading. Men hvem vil hoppe ut i det ofte uappetittlige vannet innerst i havna? Et positivt element med skissen er sandstranden som legges på yttersiden av Moloen, dekket av en liten pir. Men det er fare for at stranden krever stadige påfyll av sand etter hver kuling fra vest og slik påfører kommunen en løpende vedlikeholdskostnad foran hver «badesesong».

Planen om å stenge Moloveien for biltrafikk harmonerer heller ikke med den store boligutbyggingen/byfortettingen som skal skje fra Molorota og vestover, kalt Molobyen. Når Moloveien stenges, må all trafikk ledes gjennom Prinsens gate og ned Bispeveien. Har den alene tilstrekkelig kapasitet? For det er vel meningen at de som flytter inn i Molobyen skal kunne kjøre bil fram til egen bolig i underjordisk garasje.

Tiltaket antas å dekke et behov som ikke er til stede, gitt klimatiske vær- og vindforhold i Bodø gjennom hele året. Eller er det ment at tiltaket bare gjelder for ECoC2024 og at gatestubben tilbakestilles til normal og fornuftig bruk etter kulturåret? Ut fra en samlet vurdering er prosjektet (til MNOK 40?) ikke kommuneøkonomisk lønnsomt gitt Bodøs nåværende økonomiske situasjon.

St. Jens, Skattebetaler

Kommentarer til denne saken