I kjølvannet av debatten om en 8.mars-parole, stiller Riccardo Malandrino meg et par spørsmål i AN 21.3.20.
Ut fra dine mange tidligere leserbrev Riccardo, har jeg en mistanke om at ditt anliggende først og fremst er muslimer og islam.
Med det har du vridd saken over på et annet tema.
Om dette har jeg snakket og handlet i mange år.
Jeg nøyer meg derfor med ganske enkelt å si at etter min mening er dårlige tradisjoner og forkastelige handlinger like dårlige og forkastelige enten de utføres her eller der, og enten de har begrunnelse i religion eller tradisjon eller andre forhold.
Det kan da ikke være så vanskelig å omtale hverandre som Berit, Nana, Fatima, Anusha, Anne, Riccardo, Nicholas, Vladimar og Victoria, og behandle hverandre som mennesker uansett fødeland og den enkeltes tipptippoldeforeldre.
Uten videre merkelapper.