Gå til sidens hovedinnhold

Kulturens store tjener på korona, de små dør av den

Kulturlivet får utvilsomt tilgang til mer penger, men midlene må mye mer aktivt styres inn mot de små og mest utsatte aktørene.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Mens vi venter på Godot» er en av teaterkunstens klassikere.

Samuel Becketts stykke fra 1948 definerte på mange måter det absurde teater og det skulle ta 60 år før det kom en oppfølger; «Drapet på Godot» i regi av Covid-19.

Tirsdag kom så tredje - og forhåpentligvis - siste del i trilogien; «Godots gjenfødsel», ført i pennen av Den Norske Regjering.

Rundt en milliard kroner i ekstra tilskudd skal løfte norske teatre og resten av kulturlivet gjennom de siste månedene av koronapandemien, og sikre dem et liv på den andre siden av døden.

I teaterstykket dukker figuren Godot aldri opp, og han defineres primært gjennom hovedpersonene Vladimir og Estragons subjektive og nokså diffuse omtale av ham.

Slik sett kan Godot minne om kulturlivet; mangefasettert, vanskelig å definere presist og opplevd nokså ulikt av hver og en av oss.

Men en ting har de fleste av oss skjønt gjennom de siste 13 månedene; vi savner det og venter spent på at det skal komme tilbake for fullt. Og i motsetning til Godot, vil det nok komme. Før eller senere.

Det kan fremdeles ta noe tid. Som flere har påpekt; kulturlivet var det første som stengte ned, og blir det siste som åpnes opp igjen.

Enten vi snakker teater, konserter, festivaler eller utstillinger; uten publikum er de ingen ting. Og med publikum kommer faren for smitte, sykdom, død og nye nedstengninger i resten av samfunnet også.

Slik har det egentlig alltid vært. Under historiske epidemier var det å stenge teatre og scener et av de få virkemidler man hadde for å hindre smitte.

I Shakespeares London ble teatrene stengt med jevne mellomrom, noe som tvang skuespillertruppene ut på turne til områder som ikke var rammet av pesten.

Det har ikke vært mulig denne gangen, restriksjonene har stort sett vært nasjonale og når de ikke var det hindret faren for smittespredning nesten all reisevirksomhet uansett.

Det eneste som dermed kunne holde kulturlivet i live var kunstig tilførsel av oksygen, i form av statlige støtteordninger.

Samme dag som Abid Raja la fram sin forlengelse og styrking av disse støtteordningene, la Aftenposten fram en oversikt over hvordan de har fungert så langt.

Den viser at kulturlivets tyngste aktører har klart seg forbausende bra: 50 av landets største kulturinstitusjoner gikk med nesten 200 millioner i overskudd i pandemiåret 2020. Blant dem er Operaen, KODE, Den Nationale Scene og vår egen Arktisk filharmoni.

Årsaken er enkel; vanligvis koster det mer for dem å formidle sin kunst enn å la være. Så når alle fikk beholde statsstøtten og Nav tok regninga for permitterte ansatte er det ikke rart det ble overskudd. De fikk i tillegg 168 millioner kroner i ekstra koronatilskudd.

Dette viser på en måte at tilskuddsordningen har fungert. Samtidig illustrerer det problemet med nesten alle av de støtteordninger som er innført; de gavner i overveiende grad de store mer enn de små.

For samtidig som de tunge institusjonene har tjent penger, har de permittert ansatte, kuttet i bruken av frilansere og innkjøp av tjenester fra teknikere og andre i kulturlivets vidstrakte økonomiske økosystem.

Vi ser det samme i andre næringer, som utelivet, der store nasjonale kjeder synes å klare seg bedre enn små, lokale og selvstendige eiere.

Resultatet kan bli et fattigere uteliv og kulturliv etter pandemien, enda mer dominert av de store.

Det gjenstår å se hvordan de nye støtteordningene som nå kommer vil fungere i så måte. Det er utvilsomt kommet mer penger på bordet, men om de ikke aktivt styres inn mot de små og mest utsatte aktørene vil de fort bare forsterke trenden til nå.

I så fall risikerer vi at både Vladimir og Estragon er døde når Godot endelig kommer tilbake. Mens vi andre ligger på det siste...

Kommentarer til denne saken