Denne helga skulle vært den store Parken-helga. Årets kulturelle høydepunkt for mange saltenværinger.

Så skyllet koronasmitten inn over landet, og gjorde de få kulturarrangementer som kunne gjennomføres til små isolerte øyer i et hav av kanselleringer.

En slik øy var konserten med «Veskehund» på Sinus fredag, for meg et første gjensyn med gleden ved levende musikk siden midten av mars.

Gleden ved sangen, musikken og ikke minst fellesskapet. Alt det kulturen gir oss, og som intet annet kan erstatte.

Kulturlivet er antakelig den del av det norske samfunn som er hardest rammet av den pågående pandemien.

Lenge var alt avlyst, nå kan opptil 200 mennesker samles. Adskillig færre enn de 9.000 som i et normalt år ville møttes i Rensåsparken.

Det rammer økonomien til kulturnæringen direkte, og med voldsom effekt.

Men det rammer også resten av samfunnet på en mer grunnleggende måte enn nedgangen i noen annen næring.

En ting er de immaterielle effektene; tapet av glede, fellesskap og samhold. Tapet av noe å leve for. Men fraværet av kulturelle opplevelser rammer også det vi skal leve av.

De materielle skadene går langt ut over kulturnæringen selv. De rammer alle næringer, slik de rammer andre samfunnsektorer.

Kultur er en viktig ingrediens i enhver lokal næringsutvikling, ikke minst i en by som om fire år skal være Europeisk kulturhovedstad.

Det er derfor svært gledelig at næringslivet i Bodø er blant de første til å innse dette. Bodø Næringsforum har nemlig gjort kultur til et av sine fokusområder de neste årene, som en av få næringsforeninger i Norge.

Det handler om lokal vekstkraft, det handler om bolyst og det handler om bo-vilje. Sårt tiltrengte effekter i en by som de siste årene har opplevd stagnerende befolkningsvekst.

Drømmen om 70.000 innbyggere i 2030 ser akkurat nå ut som nettopp det; en drøm. Kultur alene er ikke nok til å endre det bildet, men kultur og drømmer hører sammen, slik også kultur og næring burde.

For det er ingen tilfeldighet at store aktører i næringslivet i økende grad vrir sponsormidler fra idrett til kultur.

For eksempel hadde Norges største bank, DnB fredag sin egen sending fra Parken for sine kunder. Slik den har fra en rekke av de store festivaler den nå sponser.

Det handler om å utnytte kulturens trekkraft til å skape positivitet rundt eget produkt. Men næringsliv og kultur kan kobles på flere måter, og det er disse Bodø Næringsforum nå søker opp.

Nå har det ikke manglet på kulturelle satsinger i Bodø de siste årene. Stormen er det fremste eksempel, og disse satsingene har utvilsomt gjort Bodø til en mer attraktiv by.

Men det har altså ikke bidratt til å holde befolkningsveksten fra tidlig 2000-tall ved like. Det er et tankekors idet Bodø igjen satser på kultur som vekstmiddel.

Ingen bør savne tiden før Stormen, og ingen bør unnlate å glede seg til 2024. Men erfaringene med Stormen viser at de næringsmessige effektene av en kulturell satsing ikke kommer av seg selv.

Noe av det viktigste Bodø Næringsforum dermed kan gjøre er å se på hvorfor Stormen ikke ga de ringvirkninger som man hadde håpet på.

Her kan antakelig næringslivet gå litt i seg selv. Har man vært flinke nok til å koble seg opp mot den publikumsmessige suksess Stormen faktisk har vært, både med hensyn til utsolgte konserter og den eksplosjon i bruke av biblioteket vi har sett?

Her er det åpenbart grunnlag både for et økt engasjement fra mange bedrifter og et tettere samarbeid, mellom ulike aktører og mellom kommune og næringsliv.

For selv om kulturen har en absolutt egenverdi, har den kraft nok i seg til å bære enda mer av samfunnsutviklingen enn den gjør nå. Og det uten å "selge seg" ut til kommersielle aktører

Ikke minst blir et slikt samarbeid viktig i jobben med å gjøre Parken 2020 til et beklagelig unntak i Bodøs kulturhistorie.

Og 2024 til noe mer enn ett, artig år alene.