Statlige myndigheter krever en høy pris for tomten til Hamsunsenteret. Også det Kongelige Kirke- og Undervisnings-Departement som det het den gangen, prøvde å sko seg på Hamsun, med det resultatet at Hamsun trakk seg fra handelen.

Dette framgår av et hittil ukjent Hamsun-brev som «Arkiv i Nordland» fant under arbeidet med å systematisere kommunens eldre skolestyrearkiv. Brevet ble funnet mellom noen skoleprotokoller.

Det er også funnet en del andre brev fra Knut Hamsuns korrespondanse. Korrespondansen strekker seg fra 1913 til 1933.

Skrevet i Bodø.

– Arkivet har vært plassert i det tidligere telebygget på Oppeid. Kommunen har trolig ikke hatt kapasitet til å gå gjennom det, forteller kultursjef Helga Wiik.

Det mest oppsiktsvekkende brevet er uten tvil det Hamsun skrev til sogneprest Nicolaisen i Hamarøy etter å ha lagt inn bud på den gamle prestegården på Presteid.

– Det har forsåvidt vært kjent, men hittil har man trodd at Hamsun skulle kjøpe gården for å rive den og deretter bygge nytt, forteller Wiik.

Det var ikke tilfelle. Hamsun ville kjøpe bygget for å bevare det. I brevet til sognepresten, skrevet i Bodø 25. oktober 1913, altså for snart 100 år siden, refererer Hamsun fra et brev han har skrevet til departementet om saken:

Presset prisen.

– «Ved Auktionen over Prestegaardsbygningen i Hamarøy bydde de spekulerende Lysthavere 800 kroner, jeg som ville berge Huset fikk Tilslaget for 810 kroner. Nu forlanger Departementet 190 kroner till av mig hvis jeg vil ha Huset.

Altsaa: De Lysthavere som vil tillintetgjøre Bygningen og hvis Bud Departementet sent eller tidlig blir nødt til at acceptere, de maa faa Bygningen for det høieste de vil gi, – jeg som vil redde den skal betale 190 kroner till!» påpeker en indignert Hamsun.

Han viser til at huset er arkitektonisk vakkert, har innvendig kanellerte pillastre i veggene og trapper med repo.

«– Jeg husker det fra min Barndom. Men det er ødelagt, først av Tilbygninger og «Arker», dernest av daarlig vedlikehold. Det vilde ha kostet mig 4000 kroner at føre det op igjen i dets oprindelige skikkelse. Og jeg trenger ikke Huset, det var ikke av Havesyke jeg lot by paa det.

Istedet for at Departementet burde antat et lavere Bud av mig som vilde redde Bygningen fra Undergang gaar det hen og tøver om 190 kroner till netop av mig -for at gjøre det enda vanskeligere for mig. Huset er værdt meget mere end 190 kroner till men ikke til ødeleggelse. Selv om Departementet faar 2000 Kroner ved ny Auktion vil ikke disse Kroner opveie Tapet ved Husets Undergang.

Jeg er ikke Lysthaver mer, jeg har faat nok.

Jeg takker Kulturdepartementet for dets Imøtekommenhet -ikke mot mig, men mot den Kultur som ogsaa dette beskedne Prestegaardshus vidner om.

Som Hr. Sognepresten vil se har jeg ikke længer i sinde at erhverve Huset», avsluttet Hamsun.

Ble revet.

Det skjedde ikke noe mer i forbindelsen mellom Hamsun og departementet. Huset ble revet og flyttet, men muren finnes fortsatt.

Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med det nyoppdagede Hamsun-brevet.

– Foreløpig tar Arkiv i Nordland vare på det, men det må jo være et brev som etter hvert vil passe godt å oppbevare i Hamsunsenteret, mener en begeistret kultursjef i Hamarøy.