– Folk vil merke at nærheten til nonnene blir borte når byen ikke lenger har sitt eget kloster. Vi opplever stor interesse fra besøkende. Nonnene representerer noe som virker tiltrekkende. Noe som fascinerer, forklarer sogneprest Torbjørn Olsen i St. Eysteins menighet.

.– Hvor tror du at disse menneskene vil søke seg når klosteret forsvinner?

– Jeg vet ikke. Behovet for å oppsøke det åndelige vil fortsatt være hos menneskene. Nonnene har vært med på å gi sunne svar. Kanskje det kan komme folk som vil prøve å gi andre svar. For eksempel nyreligiøse stiftelser. Uten at jeg tror at de kan gi menneskene svarene de trenger, sier Olsen.

Til stede i 50 år.

Avisa Nordland fortalte i går at på grunn av mangel på nye søstre, må Mariaklosteret i Bodø legges ned . Klosteret i Hernesveien er blitt en kulturinstitusjon. Olsen er ikke i tvil om at den jevne bodøværing har merket nonnenes tilstedeværelse. I 50 år har folk fra hele byen vært på besøk. Nysgjerrige skoleklasser legger turen innom klosteret og privatpersoner kommer for rådgivning og samtale.

– Det er veldig trist at nonnene forsvinner. Men det kan føre til at vi får et større engasjement internt i menigheten. At nonnene har vært så aktive har virket lammende på aktivitetsnivået til medlemmene våre. Nå har nonnene gjort jobben sin. Det er positivt at medlemmene da må bidra mer, sier sogneprest Torbjørn Olsen i St. Eysteins menighet.

Han forteller at de siste årene har flere norske klostre måttet stenge dørene på grunn av dårlig rekruttering av nonner.

– Vi har vært veldig mye heldigere her i Bodø. Nonnene har vært hos oss i 50 år. Det er et privilegium.

Åndelig interesse.

Professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Øyvind Nordeval, mener at interessen for det åndelige er økende i Norge.

–Folk er blitt lei av materialisme og rendyrket fornuft. Nordmenn trakter etter penger, jobb og hus, men innser etter hvert at de ikke får oppfylt sitt innerste åndelige jeg. Da oppstår det et tomrom. Jo mer rikt et samfunn blir, jo lettere er det at de religiøse verdiene blir borte. Men man når et metningspunkt.

Professoren peker på flere tendenser. Det er flere nordmenn som søker seg til åndelige institusjoner som kirke, kloster og andre trossamfunn for å be om råd. Vi blitt mer åpne om vårt innerste religiøse liv og dessuten er folks åndelighet blitt mer selektiv.

– At vi er blitt mer selektive kommer til klart til uttrykk ved at folk velger på øverste hylle. Man kan være medlem av statskirken, men likevel oppsøke de katolske nonnene for råd. På den måten individualiserer vi troen på den måten det passer oss, forklarer Nordeval.

– Hvorfor er det blitt så populært å oppsøke nonner?

– Jeg tror folk forstår at nonnene tar troen sin alvorlig. Det søkende mennesket kan komme anonymt til klosteret og bli tatt på alvor. Nonnene skiller seg fra presten fordi de bare driver med bønn og snakker med andre mennesker.