Vedtok å legge ned Kunstforeningen

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Styret i Bodø Kunstforening har vedtatt nedleggelse av Bodø Kunstforening i dagens form.

DEL

Dette som en konsekvens av Bodø formannskaps vedtak fra 18. mars i år.

Organisasjonens forutsetninger for videre drift er ikke tilstede. Herved er heller ikke forutsetningen for drift av landsdelsutstilling Den Nordnorske Kunstutstilling til stede. Styret har vedtatt en styrt avvikling, heter det i ei pressmelding fra Bodø Kunstforening.

Avviklingen får følgende konsekvenser:

  • Styret sier opp de to ansatte. Det vil si oppsigelse av Intendant/daglig leder i 100 % stilling, herav to måneder for Den Nordnorske Kunstutstilling. Det vil også si oppsigelse av produsent i 80 % stilling, herav 4 måneder for Den Nordnorske Kunstutstilling.
  • Kontrakten mellom Entra eiendom og Bodø kunstforening er bindende frem til 2012. Foreningen må søke å bli løst fra kontrakten om ikke leiekostnaden skal løpe videre.
  • Alle avtaler to år frem i tid blir forsøkt hevet, uten juridiske konsekvenser og evt. erstatningskrav etter avtalebrudd. Til sammen utgjør dette 21 kunstnere/utstillere. Dette innebærer også at Kunstforeningen ikke kan fortsette samarbeidet med Den Kulturelle skolesekken.
  • Den Kulturelle Skolesekken. Herunder avtalebrudd med Nasjonalmuseets Victor Lind utstilling høsten 2009 og SKINNs Gjerdu utstilling i 2010. Disse tilbudene går da ut av Den Kulturelle Skolesekken.
  • Bodø Kunstforenings tilbud til barn, ungdom og øvrige kunstinteresserte faller bort. Kunstforeningen har per i dag et samlet publikumsantall på ca. 11 000 besøkende årlig.
  • Kulturskolens barneverksted, som avholdes tre kvelder i uken i Bodø Kunstforenings lokaler må flytte ut.
  • Bodø Kunstforenings faste samlingen taksert til en verdi av kr. 3.500.000. Samlingen består av gaver og innkjøp, i hovedsak foretatt gjennom Den Nordnorske Kunstutstilling. Deler av samlingen er testamentert foreningen av avdøde Ellingsen ved Grand Hotell Bodø.

Artikkeltags