Dagen etter deltok koret på gudstjeneste i International Convention Centre, et av landets største konferansesentre.

Der var over 2000 mennesker samlet i anledning feiring av 10-årsjubiléet for det lutherske prostiet i Durban og demokratiet i Sør-Afrika.

Domprost Tor B. Jørgensen fra Bodø deltok i liturgien sammen med de lokale prestene. Ifølge ham var det en stor begivenhet for dem å få lov til å leie senteret, som har hatt besøk av både Mandela og Fidel Castro.

En sørafrikansk gudstjeneste er relativt forskjellig fra den norske, med store sprang fra sakral liturgi til mer løssluppen dans og gospelsang. Når menigheten ikke sang helt i takt avbrøt presten dem, og begynte på nytt.

Alt virket mer uformelt enn hjemme, samtidig som det var høytidelig; folk har et avslappet forhold til kirka, og kommer like gjerne i nettingstrømper som i drakt.

Koret skulle begynne konserten rett etter gudstjenesten var ferdig, men sørafrikansk tid er ikke helt som den norske, tre og en halv time etter gudstjenestens start entret vi scenen.

Tilhørerne besvarte sangen med noe som lignet indianerhyl, klapping og veivet begeistret med hendene.

Dette skjedde like gjerne midt under en sang som etter, og ga koret masse energi.

Etter en kort pause bar det videre til St. Olav Church, der vi holdt konsert for 120 mennesker, mange av dem med norske aner. Tross en lang og begivenhetsrik dag med hardt program, bidro et svært entusiastisk publikum til en fin opplevelse.