Takk og farvel til Sinus

Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

25 års kreativitet og dugnad går mot slutten. Rådmannen vil verken sanere milliongjeld, øke den årlige driftsstøtten eller bidra til oppussing av Sinus. Konkursspøkelset henger over byens klubbscene.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

Sinus har lenge vært i et økonomisk uføre, og situasjonen ble i fjor så akutt at kommunen engasjerte et selskap for å evaluere og vurdere forholdene. Regnskapene for 2006, 2006 og 2007 er nå gjennomgått, og resultatet kan bli at Sinus må stenge dørene.

Rapporter

Rapporten som ble behandlet i formannskapet 21. november stipulerte gammel gjeld til 787.000,-. Det kom også fram at Sinus var uten formelt godkjent styre, regnskap var ikke levert siden 2004, og revisor trakk seg året etter.

Formannskapet vedtok å jobbe videre for å avklare muligheter og alternativer for driften, og bevilget 200.000 til arbeidet. Etter at Sinussaken har stått over alle møter i formannskapet i 2008, kom rådmannens innstilling onsdag. Den er drepende.

Tre kritiske forhold

Kultursjef Arne Vinje og kommunaldirektør Arne Øvsthus mener at kommunen nå er kommet til et punkt hvor man må si stopp. Sinus må nullstilles.

– En foreløpig oversikt viser at de har opparbeidet en gjeld på 1,3 million. Dette beløpet er ikke Sinus enig i, men vi snakker uansett om betydelige summer, sier Arne Øvsthus.

– Vi har ikke mulighet til å gå inn å sanere gjeld i denne størrelsesorden, og det hadde uansett ikke hjulpet på de underliggende problemer.

– Som er?

– Det må endringer til i driftsmodellen, og kompetanse inn i alle ledd. Sinus har ikke driftskapital. De har behov for flere ansatte, og har selv anslått økte lønnsmidler på 600.000 per år.

– 75 arrangementer i regi av frivillige organisasjoner vil medføre en årlig subsidiering fra vår side på 262.500, og legger man dette sammen, snakker vi om et økt engasjement på 862.500. I tillegg er vi bedt om å bidra økonomisk til oppussing av lokalene. Det rimeligste alternativet er på én million, og i en situasjon der framtiden for en rytmisk scene ikke er avklart, kan vi ikke investere for tungt.

Konklusjonen

Et avslag fra formannskapet vil i realiteten bety at Sinus blir sittende med gjelden, og kan bli slått konkurs.

– Jeg ser det, men alle ting sett i sammenheng, gjør at vi tilrår et avslag. Det har ikke minst med størrelsen på beløpet å gjøre. Dette er penger vi ikke har, sier Vinje.

– Hva med det årlige tilskuddet på nesten 600.000?

– Det kan bli fristilt, og vurdert på annen måte. Andre lokaler for arrangementer kan bli aktuelt.

– Er dette kroken på døra for Sinus?

– Det er vanskelig å si. Hvis kreditorene er villige til å sanere gjelden, er det en farbar vei. Mindre driftskapital er også en mulighet, og får de en avtale med huseier, har de et liv. Men jeg er redd for at Sinus blir innhentet av de økonomiske realitetene.

– Det er en stor og alvorlig sak for musikklivet i Bodø, men denne type virksomhet kan ikke overleve på dugnad.

Artikkeltags