– Det blir et treff der tegneserier står i sentrum, og første gang for mitt vedkommende, sier Torbjørn Lien.

Suksess.

Lien er fra Mosjøen men bor nå i Volda og Bergen. Hans «Kollektivet» er blitt en stor suksess.

– Det startet i januar 2000, og første gang serien var på trykk var i «Larsons gale verden». Lien trodde at de første stripene bare skulle være en gjesteserie, men så tok det helt av.

– Serien ble mer og mer populær, og i dag er det blitt et serieblad med 13 utgaver per år og en rekke samlealbum. I tillegg er det blitt et godt levebrød.

– Jeg kan leve av det, men det er bare to stykker i Norge som er blitt rike av tegneserier, sier han.

Han sikter til «Pondus» og «Nemi», og er klar på at Frode Øverli og Lise Myhre har dratt andre tegneserieskapere fram i lyset.

– Ser du på tegneserie som en kunstform?

– Ja, det har det alltid vært. Jeg kaller det kunsthåndverk. Ikke alt er kunst eller håndverk, men tegneserier beveger seg mellom begrepene.

Arbeidet.

Lien vil at folk skal le av hans figurer, og ideer har aldri vært noe problem.

– Jeg får inspirasjon fra ting jeg leser, ser og hører. I tillegg til film, tv og musikk. Han har selvsagt perioder der arbeidet går tregere enn vanlig, men det ordner seg som oftest.

– Jeg kjenner karakterene mine godt etter alle disse år, og de lever sine egne liv. De er blitt en del av livet mitt, og er usynlige venner som følger meg 24 timer i døgnet, sier Torbjørn Lien som gleder seg til å møte sin lærer fra Volda, Knut Eide.