Ikke før har nonnene i Mariaklosteret i Hernesveien feiret sitt femtiårsjubileum, så kommer beskjeden om at klosteret skal legges ned,

– Trist, men vi tilhører en stor "familie" som må ta hensyn til alle "familiemedlemmene", sier søster Anna Mary og søster Sunniva, de to eneste nonnene som har vært i klosteret i Bodø de siste årene.

Det har vært fare for nedleggelse av klosteret i flere år, med diskusjoner mellom søstrene i Bodø og ordenen de tilhører i England. Nå er beslutningen fattet.

– Generalpriorinnen har fattet beslutningen i samråd med oss og med sin nærmeste rådgivende forsamling, forteller søster Anna Mary og søster Sunniva.

Det finnes ikke nonner nok i ordenen til å fylle alle posisjoner de kunne ha bruk for. Dermed blir Bodø prioritert ned.

Kulturinstitusjon.

Spesielt i de første tre-fire tiårene av klosterets liv arbeidet nonnene utadrettet i Bodø og betydde svært mye for byens kulturliv. Det var særlig barn og ungdom som ble aktivisert i ei tid da det fantes lite annet av tilbud for dem. Klosteret drev et utstrakt ungdomsarbeid blant annet innenfor ballettundervisning, rockeband, danseskole og generell ungdomsklubb.

Ettersom det ble andre tilbud for barn og unge i kommunen og den katolske menigheten vokste fikk nonnene andre arbeidsoppgaver innenfor sin egen kirke og menighet. De betydde likevel mye for framveksten av et rikt kulturliv i byen.

Trist.

"Den tristeste meddelelse i min sognepresttid her i St. Eysteins menighet" skriver sogneprest Torbjørn Olsen i sin redegjørelse om at klosteret skal legges ned.

Han sier søstrene i klosteret har gjort en formidabel innsats for å utvikle menigheten til det stadium den er i nå, for byens barn og ungdom, for kulturlivet, og for å løfte Den katolske kirke fram på en god måte.

Sognepresten utelukker ikke et fortsatt klosterliv i Bodø, men da må en annen orden "se sitt kall her hos oss".

– Det er svært trist, vi har bodd her i mange år, men samtidig er vi glade og takknemlige for alt det vi har opplevd i Bodø, sier søstrene. De reiser tilbake til sitt opprinnelige hjemland etter flere tiår i Norge, og gjør det ikke med spesiell glede.

Savn.

– Nonnene i Mariaklosteret har vært limet i menigheten, de har stått for kontinuiteten, sier mangeårig medlem av menighetsrådet i St. Eysteins menighet, Thomas Sivertsen.

– Nå har heldigvis menigheten blitt så stor at vi burde ha mulighet til å ta oss av disse funksjonene selv, men vi synes det er kjempetrist at de forlater oss, sier Sivertsen.

Har forteller at menigheten har vært klar over rekrutteringsproblemene i flere år, og sier det er forståelig at det er vanskelig å holde noe klosterliv i gang med bare to nonner.

– Det var ventet, men det er ikke noen hyggelig beskjed. Dette er elskelige mennesker med stor åndelig kraft og vi vil savne dem, sier Sivertsen.