– Informasjon, synliggjøring og bevisstgjøring rundt det samiske er en av mine hjertesaker.

Det sa fylkesråd for kultur Aase Refsnes (SV) i sin tale under den offisielle markeringen av Samefolkets dag i Stormen i Bodø, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Det samiske må bli en naturlig del av hverdagen for oss alle, ikke noe som er fremmed og fjernt, når det bør være kjent og ligger oss så nært, fortsatte fylkesråden og understreket av Nordland fylkeskommune har et spesielt ansvar i forhold til samisk språk. Fylket er har intet mindre enn fire samiske språk innenfor fylkets forvaltningsgrenser; nord-, lule-, pite- og sørsamisk.

– Fylkeskommunen er glad for at et samisk språksenter skal opprettes i Stormen bibliotek i nær framtid. Arbeidet med å få et språksenter nettopp hit til Stormen er noe Nordland fylkeskommune har støttet opp om, og bidratt økonomisk til. Vi ser fram til det viktige språkvitaliseringsarbeidet som skal gjøres her. Kanskje kan språksenteret også huse andre aktiviteter, som formidling av samisk kunst og kultur?, utfordret Refsnes.

 Fylkesråden uttalte at hun var stolt over å representere en organisasjon som har godt og velfungerende virkemiddelapparat når det gjelder tilskudd til samiske prosjekter og tiltak. Gjennomgangen for de siste 4 årene viser fylkeskommunen perioden bevilget nesten 27 millioner til samiske formål.

– Lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner har fått midler til språktiltak, kulturtiltak, festivaler, næringsutvikling, reiseliv, kulturminner, FoU, institusjonsutvikling osv. De samiske språkene og barn og unge har vært prioriterte tiltak. Midlene har selvfølgelig vært spredt – til samiske formål – over hele fylket vårt! Jeg vil avslutte med å gratulere dere alle med den samiske nasjonaldagen, og jeg ønsker fortsatt lykke til med feiring av Samisk kulturuke, sa fylkesråd Aase Refsnes.