Penger til gamle hus

Får penger. Kjerringøy gamle handelssted får 100.000 kroner

Får penger. Kjerringøy gamle handelssted får 100.000 kroner Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Både Kjerringøy gamle Handelssted, Kjelvik Gård, Hamsuns barndomshjem og Ørnes Handelssted får penger i "julegave" fra Stiftelsen UNI.

DEL

Salten Museum og Kjerringøy Handelssted får igjen økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI, denne gang 100.000 kroner til montering av et aspirasjonsanlegg.

I forbindelse med museumsreformen fikk Salten Museum i 2004 driftsansvaret for alle museumsanleggene i Salten, med totalt 140 bygninger. Arbeidet med å bringe anleggene opp på et forsvarlig sikrings- og vedlikeholdsnivå pågår for fullt. Og de fredete anleggene prioriteres.

Unikt miljø.

Kjerringøy Handelssted framstår i dag som et av landets viktigste bygningsminner fra 1800-tallet. Handelsstedet består av 15 antikvariske bygninger i et unikt miljø. Anlegget er bevart med bygninger og store deler av innboet.

Røykvarslingsanlegget på det gamle handelssted ble montert for om lag ti år siden og består av 180 røykdetektorer. På grunn av klimatiske forhold har anlegget aldri fungert skikkelig med påfølgende feilmeldinger og falskalarmer. Nå sørger altså Stiftelsen UNI for at dette oppgraderes.

I tillegg gir stiftelsen 80.000 til restaurering av Kjelvik gård. Et fredet samisk kulturminne som består av sju bygninger. Det er behov for omfattende reparasjoner på alle bygningene, unntatt jordkjeller og kvernhus.

Restaureres.

Salten Museum og Hamsuns barndomshjem får også økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI, 250.000 kroner til ferdigstillelse av restaureringsarbeider til 150 års jubileet for Hamsuns fødsel.

Hamsund Gård består av våningshus, låve og eldhus, og ble fredet i juni 2007. Gården betegnes som et av de viktigste kulturminnene etter forfatteren, men er også en representativ og typisk gård fra det førindustrielle samfunn på kysten av Nordland. Gården ble overtatt av Salten Museum i 2004 og restaureringsarbeider har pågått siden. Til nå er det blitt brukt mer enn kr. 3,2 millioner kroner.

Ørnes Handelssted får også støtte til renovering. Totalt 150 000 kroner. Ørnes Handelssted er et fredet anlegg som ligger i Ørnes sentrum. Stedet har tilknytning til slekten Benkestok, en av de eldste adelsslektene i Norge.

32 millioner.

UNI er en stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI har i løpet av året gitt støtte til ca. 130 prosjekter med mer enn 32 millioner kroner.

Artikkeltags