Linda om pappa Halvdan: - Han er gjennomsyra politisk

- Han var i vennekretsen, og jeg møtte Halvdan samme dag som jeg ble født.