- Vi sitter på Titanic og gjør ingen ting mens isfjellet nærmer seg

Torsdag kveld blir det et musikalsk spleiselag utenom det vanlige i domkirka.