Med stor suksess ble samarbeidsprosjektet mellom Nordland Teater og Musikk i Nordland vist i høst, med premiere på Løpsmarka skole i Bodø. Nå er institusjonene og musikkteaterstykket Kongssønnen og Husmannssønnen invitert til «Festival of Small Towns». Barneteaterfestivalen arrangeres for femte gang i 2003, og festivalen er prestisjetung med utøvere fra hele verden.
- Vi er i alle fall stolte av at samarbeidsprosjektet har blitt så godt mottatt og ser invitasjonen til Moskva som en anerkjennelse, sier Ellen Iversen, informasjonsmedarbeider ved Musikk i Nordland.
- Svært gledelig og en fjær i hatten til oss som jobber med kunst for barn og unge i Nordland, sier produsent Elisabeth Storjord.
«Small towns» betyr ikke i denne sammenheng landsbyer, men byer med barn. Teaterinstitusjonen som arrangerer festivalen er i norske øyne nærmest å sammenligne med Riksteateret. Det har ansvar for å sende rundt teaterforestillinger i hele Russland, og koordinerer også turneer for de andre russiske teatrene. I tillegg har de en stor virksomhet med å hente inn kunstnere og produksjoner fra hele verden til Russland.

Konsert og teater.
«Kongssønnen og Husmannssønnen» er en konsert og en teater-framføring produsert for 1.- 7. klasse. Det er en dramatisk forestilling basert på et nordnorsk eventyr om to venner som går ut i livet og møter utfordringer og farer, prinsesser og uhyrer. Eventyret er nedtegnet av Ole Tobias Olsen, som var sogneprest fra Rana og også blir kalt Nordlandsbanens far. Musikken er skrevet av Bodvar Moe, komponist fra Rana. Det er et bestillingsverk finansiert av Rikskonsertene og Musikk i Nordland.
Selve eventyret framføres meget livaktig av skuespillerne Stein Elvestad og Gudmund Gulljord fra Nordland Teater, mens musikerne er fiolinist Nina Bergquist Rolland og cellist Gro Torvanger, begge distriktsmusikere i Narvik, og Andrej Stepanov, velkjent i Salten som akkordeonist, allsidig musiker og frilanser.

Konkurranse.
Knyttet til produksjonen var det en konkurranse for elevene på mellomtrinnet ved skolene i Nordland om å skrive det beste eventyret, gjennom Nordland fylkesbiblioteks "Skrivebua". Det kom inn over 180 bidrag, og vinneren vil bli utropt under Vinterfestuka i Narvik, mars 2003.
Produksjonen er et stort samarbeid, i tillegg til Nordland Teater og Musikk i Nordland er Nordland Fylkesbibliotek, Distriktsmusikerne i Narvik og Rikskonsertene også delaktige. Produksjonene har blitt svært godt mottatt av elever, lærere og presse, og er blitt anbefalt til videre bruk i resten av landet av Rikskonsertenes programråd.