Igangsetter fredning av Anlegg 96: - Et skritt nærmere

Forslaget om fredning omfatter Anlegg 96 med eksteriør og interiør, samt et område i tilknytning til anlegget.