Mens nonnene har bestemt seg for å forlate Bodø, vil polske munker til Lofoten. Etter planen flytter de inn og etablerer sin orden allerede i april neste år.

Solveig og Anfinn Johansen har forpaktet gården med grønnsaksdyrking og overnattingstilbud for turister i sommersesongen. De håper på å få bli en stund også etter at cistercienser-munkene kommer til Lofoten.

27 senger.

Solveig Johansen, som selv er katolikk, tar oss gjerne med på omvisning. Et nyoppusset kapell, stuer og oppholdsrom har historisk sus over seg, men er vedlikeholdt med kjærlig hånd. Hun og mannen har lagt ned tusenvis av arbeidstimer på gården også etter at den sto ferdig oppusset. 70 mål med grønnsaker skal dyrkes og turistene som stikker innom i sommersesongen skryter av servicen i brev på oppslagstavla.

– Vi har 27 senger fordelt på 11 rom. Jeg håper å få drive som turistvert her til sommeren - selv om munkene har overtatt, sier Solveig Johansen. Hun og mannen har avtale om å få bo på gården til 2005.

Gikk aldri godt.

Den katolske kirke og ordenen Den hellige Familie drev Storfjord Gård som kloster fram til 1951. Da var det slutt og ordinær gårdsdrift overtok. Men nå, etter mange års hvile, skal både kapell og gård igjen bli tilholdssted for katolikker. Sogneadministrator Torbjørn Olsen håper det går bedre denne gang.

– Klosteret i Storfjord ble drevet tradisjonelt med et par prester og to-tre munker i perioden før og under krigen. Og det er bare å innrømme at selve gårdsdriften aldri gikk særlig godt, sier Olsen som er den katolske kirkes representant i Bodø og Lofoten.

Stort område.

– Ekteparet Johansen har forpaktet gården på en formidabel måte. Den er pusset opp og er så absolutt representativ for de polske munkene som skal overta, sier Olsen.

Moderklosteret for cistercienserordenen i Polen har vedtatt å ta i bruk Storfjord gård, melder Katolsk Informasjonstjeneste i Norge. Om kort til vil representanter fra ordenen komme på erfaring og vurdere bygningen og eventuelle ombygginger. På sikt skal de polske munkene også overta driften som er knyttet til Storfjord gård.

Opprinnelig var det 3000 dekar skog og mark knyttet til den katolske gården mellom Leknes og Stamsund. Arealet er nå redusert til 1900 dekar. 70 dekar brukes i dag til dyrking av potet og grønnsaker.