Festivalen har eksistert i sin nåværende form i femten år. Heretter kan Mons Petter enten bli et fyrtårn, eller bare noen få lokale kulturdager. Det mener Wiggo Lund.

– Hva slags rolle skal Fauske Kommune ha i forhold til festivalen? spør Wiggo Lund. Nå ønsker han en debatt omkring festivalens framtid. I alle år har lokalbefolkningen i Sulis arrangert festivalen stort sett med egne krefter. Nå viser innbyggertallet 750.

– Under selve festivalen er det et stort engasjement. I planleggingsfasen er det litt verre, sier Lund, som altså har sagt opp sin stilling på 60 prosent etter tre år som daglig leder.

Fauske by.

Wiggo Lund holdt åpningstale i Samfunnshuset i Sulis lørdag. Der kritiserte han tidspunktet som ble valgt for den offisielle åpningen av Junkerdal Nasjonalpark i Storjord.

– Mesteparten av nasjonalparken er det vi kaller Sulis-fjellene. Jeg synes det er merkelig at man velger samme dato som åpningen av Mons Petter-festivalen, sier Wiggo Lund til Avisa Nordland.

Han ønsker ikke å framstå som sutrete, men mener at tida er inne for en debatt om hvem som skal og kan engasjere seg når det handler om festivalens framtid.

– Kulturledelsen i Fauske kommune er positiv. Men det er ikke nok. Dette kan bli en svær festival om Fauske by bidro mer, fortsetter Lund.

Unik.

Han mener at det bør fokuseres på den rike historien i Sulitjelma.

– Historien her oppe er unik, samtidig som andre deler av landet kan kjenne seg igjen i den. Det bør vi utnytte, og med flere engasjerte parter kan dette bli en viktig festival for hele landet, mener Wiggo Lund.

Han er også åpen for at måten festivalen har blitt drevet på med iherdig lokal innsats kan ha ekskludert engasjement fra andre.

– Det er godt mulig vi kunne gjort ting mye bedre i noen av de femten årene med festival. Kanskje har organsisasjonsformen virket ekskluderende. Poenget er likevel at noe må gjøres nå, sier Lund.

Og understreker:

– Vi kan skjære ned til å arrangere noen kulturdager. Eller så kan Mons Petter bli en av de virkelig store og viktige festivalene i landet.