På Hundholmen Plass skal en vegg spraylakkeres. Det er artisten Pay Two som har fått i oppdrag å skape et kunstverk etter impulser fra rapgruppa Spetakkel og Bodøbandet Molo Mekaniske. Ikke minst skal inspirasjonen til kunstverket komme fra publikum, som hovedsakelig vil bestå av ungdom. Stilartene rap, hipp hop og elektronika griper om de moderne ungdomsuttrykkene.

– Vi tror ungdom har behov for å bli sett og å sette spor etter seg som individer i samfunnet. Samtidig har de behov for å være en del av et fellesskap, sier festivalkoordinator Hanne K. Storli.

Spraymaling som kunst. Forestillingen er en del av utstillingen "Spor av Strek".

– Vi ønsker å sette søkelyset på graffiti som kunstform. Det er faktisk en del graffiti i Bodø uten at vi ser det, sier Storli.

– Kunstformen er preget av at den utføres i det skjulte fordi den ikke er akseptert. Vi vil gi graffitien et ståsted og oppmuntre dem som har valgt denne kunstformen, sier hun.

– Oppfordrer dere ungdom til å drive med tagging?

– Graffiti og tagging er to helt forskjellige ting. Det vi oppfordrer til er kunstformen graffiti. Den har et tydelig uttrykk, egne teknikker og er bygget på etablerte navn blant graffitikunstnere. Tagging er den ulovlige formen hvor ungdom tar i bruk ulovlige vegger, forklarer Storli.

– Men hvor skal ungdom kunne få uttrykke seg i Bodø? spør vi.

– Vår rolle er ikke å tilrettelegge. Poenget med dette prosjektet er å sette søkelyset på graffiti som kunstform i sammenheng med urbane musikalske uttrykk. Noe lignende er aldri gjort før i Bodø. Vi ønsker å skape engasjement, sier Storli.

Ungdom improviserer. På Kirkhaugen ungdomsskole jobbes det intenst mot det som skal være avsparket for den 4 timer lange forestillingen. Som et prosjekt i den kulturelle skolesekken har 20 elever brukt våren og sommerferie på å utvikle en forestilling basert på improvisasjon. De har fått utvikle sine egne uttrykk gjennom kursing i rap, dansing, teater og media.

Ungdommene har improvisert fram musikk og bevegelser som nå sys sammen til en helhet. To av guttene har dannet gruppa Ungdom Provoserer og rapper selvskrevne tekster til musikk av medelever. Samtidig vil teatergruppa gjennomføre impulsive stunts på scenen.

– Det blir kjempeartig å framføre noe uten å ha et manus, sier Viktoria Molland og Solveig Carlsen. Men de har også klump i magen for at de ikke skal komme på noe morsomt.

Men instruktør Kari Koksvik synes ungdommene er dyktige og flinke. Hun tror publikum vil bli imponert.

– Improvisasjon bidrar til å gjøre folk tryggere på seg selv. Vi lever i en verden hvor dette er veldig viktig. Metoden elevene lærer her vil de kunne bruke til å ta nytte av egne forutsetninger for å tørre mer, sier prosjektleder Linda Storholm.