Nordnorsk Kunstnersenter eies og drives av Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge. Kunstnersenteret har siden 1985 holdt hus på Svinøya utenfor Svolvær og har i dag den største kunstbutikken i landsdelen med salg for 150 nordnorske kunstnere. Senteret har galleri og driver i tillegg en utstrakt kunsformidling i hele landsdelen.

70 prosent av finansieringen får senteret over statsbudsjettet. Resten kommer fra de tre nordligste fylkeskommunene samt fra vertskommunen Vågan. Senteret leier 600 kvadrameter stort lokale av Vågan Kunstsenter sammen med Atelier Lofoten. I tilknytning ligger også det privateide "Galleri Gunnar Berg".

Blir ikke mer synlig.

Under kunstnersenterets årsmøte i mars ble spørsmålet om flytting av senteret fra Lofoten diskutert. Samtidig kom også tilbudet om å flytte fra Svinøya og inn i det kommende nye kulturhuset i Svolvær, som er planlagt anlagt på hurtigrutekaien i lofotbyen.

Med en stemmes overvekt vedtok årsmøte å utrede en flytting eventuelt til Tromsø eller Bodø. Parallelt skal det jobbes med en flytting inn til sentrum av Svolvær.

– Det er til Svolvær vi ønsker oss. Jeg kan ikke se at vi blir mer synlig av å flytte til Tromsø. Jeg tror heller ikke vi får større besøkstall ved å flytte til en av de store byene, mener fungerende daglig leder, Kristin Risan, ved Nordnorsk Kunstnersenter.

Hun mener det er pussig at kunstorganisasjonene jobber for en sentralisering.

– I dag holder vi til i et område der kunstnere fra hele verden komme for å bo og jobbe. Vi har film og kunstskolen, det jobbes med et nytt kulturhus, vi har Lofoten Internasjonale Artfestival. Personlig tror jeg det er dumt å flytte fra Svolvær nå, sier Risan.

Hun tror ikke at senteret ville fått større besøkstall om det lå plassert i Tromsø eller i Bodø.

– Jeg tror heller ikke at Tromsø og Bodø kommuner vil gi oss så mye penger og så lav husleie som det vi får her i Vågan, sier hun.

9011 besøk.

9011 mennesker besøkte kunstnersenteret i fjor. Det er 3000 flere enn året før, går det fram av årsrapporten. 200 skoleklasser og 2951 skolelever har vært på besøk. I tillegg har 50 skoler i Nord-Norge og 4500 elever hatt besøk av nordnorske kunstnere i regei av kunstnersenteret.

I 2004 fikk senteret 2,8 millioner kroner i offentlige tilskudd. Årsresultatet ble på drøye 46.000 kroner.