- Ønsket vårt er å ende opp i samme bobla som publikum

Av