Dermed er en over femti år gammel tradisjon i Bodø reddet fra nedleggelse. Sist vinter ble det bestemt at den nåværende nonneordenen med hovedsete i England ikke kunne holde virksomheten sin i Bodø gående lenger. Men det kan "The Dominican Sisters of Our Lady of Remedies" fra Filippinene.

Dette er en forsamling av nonner på øya på den andre siden av jorda, som har funnet ut at de skal redde klosteret i Bodø.

– Først og fremst for å hjelpe til i kirken og menigheten og fortsette det gode arbeidet som nonnene i Bodø har gjort så lenge, både for byen og menigheten, sier søster Zenaida på telefon fra Filippinene. Foreløpig på engelsk, men hun har begynt å lære seg norsk.

Til våren.

I mars håper hun at hun selv og to filippinske søstre til skal være på plass i Hernesveien. Der skal de sette seg inn i lokale forhold, og de skal jobbe både på skolen, i kirken og i menigheten.

Nonnene i Bodø har lange tradisjoner for å spille viktige roller i kulturlivet i byen. Det vites ikke om de nye innbyggerne i Mariaklosteret kommer til å ta opp igjen dette.

– Vi vet foreløpig lite, men vet jo i hvert fall at det er mange filippinere i Nordland, og dem må vi jo ha kontakt med og hjelpe, sier søster Zenaida.

Bred erfaring.

Nonnen fra Pampanga har en lang og bred utdannelse, i likhet med andre dominikanerinner i ledende posisjoner. Det var på grunn av hennes store internasjonale virksomhet hun fikk vite om og ble utfordret til å ta kallet i Bodø.

Zenaida har reist mye, og har også besøkt klosteret i Bodø sist sommer. Da var utfordringen allerede kjent, men ingenting var bestemt og hun var her for å se på forholdene.

– Mye blir annerledes. Jeg vet at jeg reiser fra en bakerovn til en isboks, men det gjør ikke så mye. Jeg gleder meg til å ta fatt, og ser fram til blant annet å jobbe med barna tilknyttet skolen, sier hun.

Programerklæring.

Som alle forsamlinger av nonner innen dominikanerordenen har også " The Dominican Sisters of Our Lady of Remedies" en erklæring om hvordan de vil drive sin virksomhet. På deres egen filippinske nettsted står det blant annet (i oversettelse):

"Vi forplikter oss til å leve i samfunn som fremmer (...) byggingen av De fattiges kirke og arbeid for "hjelp til selvhjelp" gjennom vår forkynnelse til studenter, medarbeidere i skoler, kateketer, ungdom, lekforkynnere, kvinner, gatebarn, urfolk, samfunn under utvikling, de syke og andre grupper".

– En gledelig nyhet for så vel for vår menighet som for Bodø by og for Salten og for den katolske kirke i Norge, sier en glad sogneprest Torbjørn Olsen i St. Eysteins menighet.